Brose kleipotte word deur God gebruik om sy lig te laat skyn!

Skriflesing: 2 Kor 4:1-15
Teksvers: 2 Kor 4:6,7

Ons lewens word gekenmerk deur baie fisiese en geestelike uitdagings. Paulus vergelyk ons met kleipotte wat maklik breek. Ons liggame is broos en ons is onderworpe aan baie skielike aanslae wat worstelinge by ons veroorsaak. Ons word getref deur geestelike en fisiese siektes en gebreke. ‘n Motorongeluk kan jou hele wêreld skielik verander. Daar is geestelike siektes, depressie, angsaanvalle, daar is fisiese siektes, ‘n aartjie wat bars, ‘n virus wat jou aanval, ‘n knievervanging, ‘n heupver- vanging, ‘n rugoperasie. Dit gebeur nie net met ouer mense nie, maar dit gebeur ook met kinders. ‘n Blindederm wat bars, ‘n motorongeluk veran- der jou wêreld in ‘n oogwink.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Ons is brose kleipotte deur God gemaak.
  • Ons is bruikbare kleipotte wat vol krake is.
  • Ons is kleipotte waaruit die lig moet skyn.

Laai af

God se kerk sal altyd triomferende kerk wees tot in die hemel

Skriflesing: 2 Kor 2:12-17; Rom 8:31-39
Teksvers: 2 Kor 2:14; Rom 8:37-39

Dit lyk of Paulus se lewe uitmekaarval. Hy werk hard om die evangelie uit te dra. Die deure is deur God wyd oopgemaak sodat Hy die evangelie kon bring, maar hy is bekommerd oor sy “geesteskind” Titus. Waar is Titus? Wat het van Titus geword? En hy vertrek om Titus te gaan soek in Masedonië.

In 2 Kor 7:5-7,13,14 lees ons het hy Titus gekry en hoe sy dankbaarheid oorgeloop het, God bewaar sy kerk. Al is ons hoe be- kommerd, God bewaar sy kerk en laat die evangelie ook soos ’n aangename geur versprei, ondanks swaarkry en lyding.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • God open deure om die suiwer-evangelie te verkondig.
  • God gebruik geroepenes om die suiwer-evangelie te verkondig.
  • God gee die oorwinning deur die suiwer-evangelie te verkondig.

Laai af

God het ons met Homself versoen deur die versoeningswerk van Jesus Christus

Skriflesing: 2 Kor 5:11-21
Teksvers: 2 Kor 5:18-21

Wat beteken versoening? Versoening is om verhoudinge te herstel wat verbreek is. Dit is om weer die vrede te herstel. Dit is om weer die gebroke verhouding tussen God en mens te herstel deur die soendood van Jesus Christus.
1 Hoekom is versoening nodig?
2 Wie het ons versoening bewerk?
3 Wat is die gevolg van ons versoening?

Laai af

Ons hoef nie moedeloos te word nie agv Jesus se opstanding

Skriflesing: 2 Kor 4:1-18
Teksverse: 2 Kor 4:14,15

Die kerngedagte by die prediking is:
Ons hoef nie moedeloos te word nie agv Jesus se opstanding.

Ons gaan nie drie sake kyk:

1. Ons is nie moedeloos nie, want Jesus het opgestaan.
2. Ons is nie moedeloos nie, want ons het saam met Jesus opgestaan.
3. Ons het in Jesus Christus ’n onmeetbare skat wat niemand kan wegneem nie.

Laai af

Die opgestane Christus maak geslote deure oop!

Skriflesing: Joh 20:11-31; 2 Kor 2:12-17
Teksvers: Joh 20:19, 26; 2 Kor 2:12,14

Geslote deure is nie ondeurdringbaar nie! Daar bestaan geen geslote deure vir God se genade in Jesus Christus nie, ook nie vir ‘n Evangelie wat op pad is om die wêreld te oorweldig nie! Geslote deure? Watter kan daar wees? Heidenwêreld?
Op die bestemde tyd het Jesus onder hulle kom staan, terwyl die deure nog gesluit was. Die Evangelie groei op ruïnes …
Paulus in II Kor 2 preek oor die Geopende deur vir die Evangelie! Hy getuig oor ‘n oop deur vir die Evangelie op die plek.
Die Evangelie word vandag nog verkondig in omtrent 2000 tale, op onmoontlike plekke. Die Evangelie van troos en hoop weerklink!
“So lief het God die wêreld gehad … “

Laai af

Eksamentyd

Skriflesing: 2 Korintiërs 13
Teksvers: 2 Korintiërs 13:5-7

In 2 Korintiërs 13:5-7 roep Paulus onder leiding van die Heilige Gees die gelowiges van die gemeente in Korinte op om hulleself te toets en te ondersoek. Hierdie toets is ‘n geestelike toets of eksamen wat hulle nodig het om te doen. Daar is in hierdie toets twee vrae wat aan hulle gevra word: Die eerste is: Is jy werklik nog vas in jou geloof? Die tweede is: Leef jy werklik in en deur Jesus Christus?
Dit is nie altyd lekker om ondervra te word of om ‘n eksamen af te lê nie. Hierdie twee vrae is egter so belangrik vir nou en vir jou ewigheidsbestemming.
Mag die Heilige Gees jou lei om hierdie vrae eerlik te antwoord. Dit is van die mees deurslaggewende toetse of eksamens wat jy in jou lewe kan aflê.

Laai af