Elkeen is verplig om hom/haar by die ware kerk aan te sluit!

Skriflesing: 1 Kor 12:1-14:40
Teksvers: 1 Kor 12:27; (1 Kor 12:21-27)

Hoe belangrik is dit om aan die kerk te behoort? Hierdie is seker-lik ‘n baie belangrike vraag in die hedendaagse tyd maar ook in al die eeue.
Vandag word daar gepraat van die “kerklose” Christendom. Baie Christene wil nie meer fisies lidmate van ‘n plaaslike kerk wees nie om verskeie redes. Individualisme neem oor. Liberalisme neem oor. Elkeen is regverdig in sy eie oë, Spr 21:2. Mense raak al meer in hulleself gekeer. Daar is sogenaamde e-kerke, internet-kerke. Christene gee hul lidmaatskap op, so al asof dit hul eie keuse is en God nie daaroor ‘n sê het nie. Ons praat nie van lidmate wat om wettige redes weens gesondheid, afstand, tyd of plek ens. nie meer saam met die gemeente eredienste kan hou nie.
Hoe belangrik is dit om lidmaat van die kerk te wees?

Laai af

In versoeking, vertrou altyd op God wat jou staande sal hou Wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie

Skriflesing: 1 Kor 10:1-23
Teksvers: 1 Kor 10:12,13

Daar sal altyd versoekinge wees. Die Satan het selfs ons Here Jesus Christus nie gespaar nie maar met versoekinge uit die Skrif gekom, Mat 4:1-11. Die meeste versoekings is egter van-weë verkeerde sinlike begeertes. Die sondige mens vertrou liewers op homself, op sy geld, op sy eie afgode, op sy begeertes, as op God.
1. Daar is altyd versoekinge.
2. Vertrou altyd op God.
3. God sal jou altyd staande hou.

Laai af