Christus is die Uitkomsgewer

Skriflesing: 1 Korintiërs 10
Teksvers: 1 Korintiërs 10:13

In hierdie hoofstuk word die geskiedenis van Israel as waarskuwing en herinnering aan die gelowiges in Korinte gegee. Die gelowiges word herinner aan die afvalligheid van Israel en die gevolge daarvan. Net soos Israel, so kon die gelowiges in Korinte hulle nie verontskuldig oor hulle afvalligheid weg van die Here nie. Daarom lei die Heilige Gees vir Paulus om hulle te waarsku dat daar geen versoeking oor hulle kan kom behalwe ’n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat die gelowiges bo julle vermoë versoek word nie, maar die Here sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat hulle die versoekings sal kan verduur.

Laai af

God se wysheid is dwaasheid in die oë van die ongelowige

Skriflesing: 1 Korintiërs 1:18 tot 1 Korintiërs 2:16
Teksvers: 1 Korintiërs 1:18, 22 en 1 Korintiërs 2:2

Paulus het Jesus as die Christus aan die skeptiese en ongelowige inwoners van Korinte verkondig. Daarom het hy hom voorgeneem om die evangelie van Jesus Christus te ver-kondig deur by die kernwaarheid van die evangelie, naamlik die kruisiging van Jesus Christus, te bly.
Die kernwaarheid van die evangelie, Jesus as die Christus en Hom as die gekruisigde, word ook deur Paulus in Galasiërs 6:14 as volg verwoord: “Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld.” Iemand het op grond van 2 Korintiërs 2:2 die prediking van die kruisiging van Jesus Christus die “dwaasheid van die prediking” genoem. Dwaas in die oë van die ongelowi-ges en tog ‘n krag van God vir elkeen wat in Jesus glo as die Christus, die gekruisigde.

Laai af

Elkeen is verplig om hom/haar by die ware kerk aan te sluit!

Skriflesing: 1 Kor 12:1-14:40
Teksvers: 1 Kor 12:27; (1 Kor 12:21-27)

Hoe belangrik is dit om aan die kerk te behoort? Hierdie is seker-lik ‘n baie belangrike vraag in die hedendaagse tyd maar ook in al die eeue.
Vandag word daar gepraat van die “kerklose” Christendom. Baie Christene wil nie meer fisies lidmate van ‘n plaaslike kerk wees nie om verskeie redes. Individualisme neem oor. Liberalisme neem oor. Elkeen is regverdig in sy eie oë, Spr 21:2. Mense raak al meer in hulleself gekeer. Daar is sogenaamde e-kerke, internet-kerke. Christene gee hul lidmaatskap op, so al asof dit hul eie keuse is en God nie daaroor ‘n sê het nie. Ons praat nie van lidmate wat om wettige redes weens gesondheid, afstand, tyd of plek ens. nie meer saam met die gemeente eredienste kan hou nie.
Hoe belangrik is dit om lidmaat van die kerk te wees?

Laai af

In versoeking, vertrou altyd op God wat jou staande sal hou Wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie

Skriflesing: 1 Kor 10:1-23
Teksvers: 1 Kor 10:12,13

Daar sal altyd versoekinge wees. Die Satan het selfs ons Here Jesus Christus nie gespaar nie maar met versoekinge uit die Skrif gekom, Mat 4:1-11. Die meeste versoekings is egter van-weë verkeerde sinlike begeertes. Die sondige mens vertrou liewers op homself, op sy geld, op sy eie afgode, op sy begeertes, as op God.
1. Daar is altyd versoekinge.
2. Vertrou altyd op God.
3. God sal jou altyd staande hou.

Laai af