God die Vader en ons Skepping

Skriflesing: Psalm 104 1 Joh 2:28-3:10
Teksvers: Psalm 104 (in geheel) en 1 Joh 3:1
HK: Sondag 9

Die Psalmdigter is bly oor die skeppingswerk van God en hy loof God daaroor. God het self alles in ‘n groot verskeidenheid en met wysheid geskape. Hy self hou dit alles met sy majesteit en Vaderlike hand in stand. Deur God en in God is alles en leef alles. Sonder God kan niks bestaan nie. Geen skepsel kan op sy eie bestaan, deur sy eie krag nie. Daarom begin ons ook die belydenis van ons geloof deur te bely: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde.

Ons gaan oor drie sake handel:

1) Ons glo dat God ons Vader is.

2) Ons vertrou dat Hy ons volkome onderhou en regeer.

3) Alles gebeur tot ons beswil op aarde.

Laai af

God is lig, in Hom is daar geen duisternis nie

Skriflesing: 1 Johannes 1
Teksvers: 1 Johannes 1:5

Die blye boodskap van Jesus Christus is dat God deur Jesus Christus vir ons die ware Lig geword het. Hy is die Lig wat lewe vir ons gebring het. In Hom is daar daarom geen duisternis nie. Daarteenoor kom die Here om deur die Heilige Gees vir elkeen te waarsku dat die wat aan Hom deel het, nie in die duisternis van die sonde kan of wil bly lewe nie. Die wat steeds volhardend in die donkerte van die sonde wil lewe, praat daarom nie die waarheid nie. Jy word opgeroep en in staat gestel om in die lig van Jesus Christus te lewe. Hy is die Lig en Hy self leef in die lig. Elkeen wat in en deur die Ware Lig lewe, het die sekerheid dat die bloed van Jesus hom/haar reinig van elke sonde. Ons kan daarom nooit beweer dat ons nie sonde het nie. Dan jok ons vir onsself en dan is die waarheid van Jesus Christus nie in ons nie. Die Heilige Gees dring ons om ons sondes te bely. Jesus Christus is getrou en regverdig en daarom vergewe Hy ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ons wat in die lig van Jesus Christus lewe, kan nie beweer dat ons nie gesondig het nie. Mag Hy wat die Ware Lig is, vir ons uit die donkerte van ons sondige aard lig.

Laai af

Vals profete! Ware profete! Gehoorsame profete!

Skriflesing: 1 Joh 4:1-6
Teksvers: 1 Joh 4:4-6

Wie is Vals profete? Wie is Ware profete? Wie is Gehoorsame profete? Dit raak vandag al hoe moeiliker om die onderskeiding te maak.

Ons lees ook in die Skrif dat Satan hom voordoen as ’n engel van die lig. Daar is so baie kerke vandag, kerkgroepe. Wie het die Gees van die waarheid en wie het die gees van dwaalleer?

Ons gaan daarom juis vandag kyk na die drie sake uit ons Skrifgedeelte:

  • Vals profete.
  • Ware profete.
  • Gehoorsame profete.

Laai af

Daar is ‘n liefde wat God haat

Skriflesing: 1 Joh 2:12-17
Teksvers: 1 Joh 2:15-17

Een van die uitdagings in gelowiges se lewens is om hulle natuurlike geneigdheid om die wêreld met al sy sogenaamde aantreklikhede teen te staan. Die duiwel gebruik die wêreldse goed om die kinders van die Here afvallig te probeer maak. Diegene wat die wêreld liefhet, moet weet dat dié liefde nie van die Vader kom nie.
Die wêreld bied allerhande liggaamlike begeertes. Dit is begeertes wat ‘n mens met sy oë kan sien. Dit is verder begeertes na allerhande besittings. Enige materiële verknogtheid kom nie van die Here af nie. Dit is bloot wêreldse goed.
Die wêreld met al sy begeerlikhede sal verby gaan, maar elkeen wat die wil van God doen, sal tot in ewigheid lewe.

Laai af

Broederlike liefde is egte liefde

Skriflesing: 1 Johannes 3:18-24
Teksvers: 1 Johannes 3:18

In hierdie gedeelte praat die Here oor die liefde wat ‘n praktiese werklikheid vir die gelowige behoort te wees. Broederlike liefde is egte liefde, as dit liefde is soos dié van Jesus Christus. Hy het uit liefde sy lewe vir die gebroke sondaar gegee. Hierdie gedeelte spoor die gelowiges aan om Jesus na te volg deur liefdesdade vir hulle medegelowiges.
Liefde word in hierdie gedeelte omskryf as dade wat in ‘n opregte gesindheid gedoen word. Hy raak ook geloofseker-heid en skuldgevoelens in die gedeelte aan.
As jy in Jesus Christus glo, kan jy met vrymoedigheid tot God nader en ook kom aansit aan die nagmaaltafel van die Here. Geseënde nagmaal vir elkeen wat in Jesus Christus glo.

Laai af

Koinonia met die Vader, die Seun en met medegelowiges

Skriflesing: 1 Joh 1:1-10
Teksvers: 1 Joh 1:3,4,7

Die tema van die jaar is; Ons gee om…! Hierdie omgee gaan nie oor ‘n humanisme van omgee vir mekaar en om vir mekaar om te gee omdat daar humanistiese en eerstens menslike redes is om goed te doen nie. Hierdie Koinonia of Ons gee om vir mekaar lê gewortel in dit wat die apostels en spesifiek die apostel Johannes met ons deel. Hy getuig daarvan dat hy as deel van die dissipels vir Jesus gehoor, en gesien en aan Hom geraak het. Hulle is lewende getuies van Jesus Christus wat waarlik die Seun van God die Vader is. Ons gemeenskap met mekaar is gegrond in hierdie gemeenskaplike geloof dat God ons Hemelse Vader is en ons sy kinders is. Ons het mekaar lief omdat ons dieselfde Vader het, dieselfde Verlosser en in dieselfde bootjie is as aangenome kinders van God wat uit God se genade leef.
Ons gaan na die volgende drie sake kyk:

  • Gemeenskap met God die Vader.
  • Gemeenskap met God die Seun.
  • Gemeenskap met medegelowiges.

Laai af