My begeerte is om God te dien, dan het ek vrede! maar Ek erken en bely dat ek die wet oortree!

Skriflesing: Ex 20:17; 1 Joh 1:1-10
Teksvers: 1 Joh 1:8,10
Ek het ‘n paar jaar gelede ‘n paartjie gehad wat wou trou en soos my gebruik is, het ek ten minste vier studeerkamer gesprekke met die oog op die huweliksvoorbereiding gehad. By die gesprek wat gehandel het oor kommunikasie en hoe hanteer jy verskille of woede in die huwelik, het die vroutjie, wat ‘n baie besliste persoon was, die volgende geantwoord op ‘n vraag wat ek gevra het:
Die vraag: Vra jy maklik verskoning as jy iets verkeerds gedoen het?
Antwoord: Ek maak nie foute nie!
Ons teksverse leer aan ons die teenoorgestelde: 1Joh 1:8 “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.” 1Joh 1:10 “As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.”

Deel die liefde van die Here

Skriflesing: 1 Johannes 4
Teksvers: 1 Johannes 4:9,10
God se liefde word konkreet aan ons geopenbaar deurdat Hy sy
eniggebore Seun, Jesus Christus, mens laat word het.
Elkeen wat in Jesus Christus glo, ontvang onder andere die
volgende: die liefde van God vir die mens; die Heilige Gees;
versoening met God; vergifnis van sondes; die ewige lewe;
bemagtiging om ander lief te kan hê; die liefde wat alle vrees ver-
dryf.
Mag jy, wat so baie liefde van die Here ontvang het, hierdie liefde
ook in jou woorde, dade en gedagtes deel met ander mense.
Hy wat baie ontvang het, het baie om te gee.

Jy mag nie moord pleeg of doodslaan nie!

Skriflesing: 1 Joh 2:28-3:18
Teksvers: 1 Joh 3:11-17; Joh 8:44

’53 vertaling Ex 20:13 “Jy mag nie doodslaan nie.”
’83 vertaling Ex 20:13 “Jy mag nie moord pleeg nie.”
NKJV vertaling Ex 20:13 “Thou shalt not kill.”
Die Hebreeuse Woord vir doodmaak is, “ râtsach – ratsag”
‘n Beter vertaling met die betekenis sou gewees het”
“Jy mag nie wederregtelik doodmaak nie.” (Lettinga, 1986:191-193)
Doodmaak met voorbedagte rade (Num 35:16-21) sowel as om onopsetlik dood te maak, (Num 35:11,22-28), is sondig. Maar moord het ‘n baie wyer betekenis as net om fisies iemand dood te maak of fisies skade te berok-ken. Daarom gaan ons na die volgende drie hoofpunte kyk:
1. Wat moord of doodslag beteken!
2. Wat moord en doodslag verbied!
3. Wat moord en doodslag gebied!

Laai af

Die bron van my nuwe lewe – liefde uit God gebore!

Skriflesing: I Johannes 4:7-21
Teksvers: I Johannes 4:8

God is liefde …
Hoeveel troos het jy nie al self geput uit hierdie waarheid nie?
Maar nie net vir jou persoonlik nie. Ook vir die hele liggaam, die ware kerk van die Here. God is liefde!
Misverstande moet mens egter ook in ag neem:
• God is liefde, maar liefde is nie God nie.
• God is liefde. So, ek kan maar maak wat ek wil.
• God het alle mense altyd op dieselfde wyse en manier lief.
• God se liefde beteken dat alle mense hemel toe gaan.

Laai af