Daar is ‘n liefde wat God haat

Skriflesing: 1 Joh 2:12-17
Teksvers: 1 Joh 2:15-17

Een van die uitdagings in gelowiges se lewens is om hulle natuurlike geneigdheid om die wêreld met al sy sogenaamde aantreklikhede teen te staan. Die duiwel gebruik die wêreldse goed om die kinders van die Here afvallig te probeer maak. Diegene wat die wêreld liefhet, moet weet dat dié liefde nie van die Vader kom nie.
Die wêreld bied allerhande liggaamlike begeertes. Dit is begeertes wat ‘n mens met sy oë kan sien. Dit is verder begeertes na allerhande besittings. Enige materiële verknogtheid kom nie van die Here af nie. Dit is bloot wêreldse goed.
Die wêreld met al sy begeerlikhede sal verby gaan, maar elkeen wat die wil van God doen, sal tot in ewigheid lewe.

Laai af

Broederlike liefde is egte liefde

Skriflesing: 1 Johannes 3:18-24
Teksvers: 1 Johannes 3:18

In hierdie gedeelte praat die Here oor die liefde wat ‘n praktiese werklikheid vir die gelowige behoort te wees. Broederlike liefde is egte liefde, as dit liefde is soos dié van Jesus Christus. Hy het uit liefde sy lewe vir die gebroke sondaar gegee. Hierdie gedeelte spoor die gelowiges aan om Jesus na te volg deur liefdesdade vir hulle medegelowiges.
Liefde word in hierdie gedeelte omskryf as dade wat in ‘n opregte gesindheid gedoen word. Hy raak ook geloofseker-heid en skuldgevoelens in die gedeelte aan.
As jy in Jesus Christus glo, kan jy met vrymoedigheid tot God nader en ook kom aansit aan die nagmaaltafel van die Here. Geseënde nagmaal vir elkeen wat in Jesus Christus glo.

Laai af

Koinonia met die Vader, die Seun en met medegelowiges

Skriflesing: 1 Joh 1:1-10
Teksvers: 1 Joh 1:3,4,7

Die tema van die jaar is; Ons gee om…! Hierdie omgee gaan nie oor ‘n humanisme van omgee vir mekaar en om vir mekaar om te gee omdat daar humanistiese en eerstens menslike redes is om goed te doen nie. Hierdie Koinonia of Ons gee om vir mekaar lê gewortel in dit wat die apostels en spesifiek die apostel Johannes met ons deel. Hy getuig daarvan dat hy as deel van die dissipels vir Jesus gehoor, en gesien en aan Hom geraak het. Hulle is lewende getuies van Jesus Christus wat waarlik die Seun van God die Vader is. Ons gemeenskap met mekaar is gegrond in hierdie gemeenskaplike geloof dat God ons Hemelse Vader is en ons sy kinders is. Ons het mekaar lief omdat ons dieselfde Vader het, dieselfde Verlosser en in dieselfde bootjie is as aangenome kinders van God wat uit God se genade leef.
Ons gaan na die volgende drie sake kyk:

  • Gemeenskap met God die Vader.
  • Gemeenskap met God die Seun.
  • Gemeenskap met medegelowiges.

Laai af

My begeerte is om God te dien, dan het ek vrede! maar Ek erken en bely dat ek die wet oortree!

Skriflesing: Ex 20:17; 1 Joh 1:1-10
Teksvers: 1 Joh 1:8,10
Ek het ‘n paar jaar gelede ‘n paartjie gehad wat wou trou en soos my gebruik is, het ek ten minste vier studeerkamer gesprekke met die oog op die huweliksvoorbereiding gehad. By die gesprek wat gehandel het oor kommunikasie en hoe hanteer jy verskille of woede in die huwelik, het die vroutjie, wat ‘n baie besliste persoon was, die volgende geantwoord op ‘n vraag wat ek gevra het:
Die vraag: Vra jy maklik verskoning as jy iets verkeerds gedoen het?
Antwoord: Ek maak nie foute nie!
Ons teksverse leer aan ons die teenoorgestelde: 1Joh 1:8 “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.” 1Joh 1:10 “As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.”

Deel die liefde van die Here

Skriflesing: 1 Johannes 4
Teksvers: 1 Johannes 4:9,10
God se liefde word konkreet aan ons geopenbaar deurdat Hy sy
eniggebore Seun, Jesus Christus, mens laat word het.
Elkeen wat in Jesus Christus glo, ontvang onder andere die
volgende: die liefde van God vir die mens; die Heilige Gees;
versoening met God; vergifnis van sondes; die ewige lewe;
bemagtiging om ander lief te kan hê; die liefde wat alle vrees ver-
dryf.
Mag jy, wat so baie liefde van die Here ontvang het, hierdie liefde
ook in jou woorde, dade en gedagtes deel met ander mense.
Hy wat baie ontvang het, het baie om te gee.

Jy mag nie moord pleeg of doodslaan nie!

Skriflesing: 1 Joh 2:28-3:18
Teksvers: 1 Joh 3:11-17; Joh 8:44

’53 vertaling Ex 20:13 “Jy mag nie doodslaan nie.”
’83 vertaling Ex 20:13 “Jy mag nie moord pleeg nie.”
NKJV vertaling Ex 20:13 “Thou shalt not kill.”
Die Hebreeuse Woord vir doodmaak is, “ râtsach – ratsag”
‘n Beter vertaling met die betekenis sou gewees het”
“Jy mag nie wederregtelik doodmaak nie.” (Lettinga, 1986:191-193)
Doodmaak met voorbedagte rade (Num 35:16-21) sowel as om onopsetlik dood te maak, (Num 35:11,22-28), is sondig. Maar moord het ‘n baie wyer betekenis as net om fisies iemand dood te maak of fisies skade te berok-ken. Daarom gaan ons na die volgende drie hoofpunte kyk:
1. Wat moord of doodslag beteken!
2. Wat moord en doodslag verbied!
3. Wat moord en doodslag gebied!

Laai af