Jy mag nie moord pleeg of doodslaan nie!

Skriflesing: 1 Joh 2:28-3:18
Teksvers: 1 Joh 3:11-17; Joh 8:44

’53 vertaling Ex 20:13 “Jy mag nie doodslaan nie.”
’83 vertaling Ex 20:13 “Jy mag nie moord pleeg nie.”
NKJV vertaling Ex 20:13 “Thou shalt not kill.”
Die Hebreeuse Woord vir doodmaak is, “ râtsach – ratsag”
‘n Beter vertaling met die betekenis sou gewees het”
“Jy mag nie wederregtelik doodmaak nie.” (Lettinga, 1986:191-193)
Doodmaak met voorbedagte rade (Num 35:16-21) sowel as om onopsetlik dood te maak, (Num 35:11,22-28), is sondig. Maar moord het ‘n baie wyer betekenis as net om fisies iemand dood te maak of fisies skade te berok-ken. Daarom gaan ons na die volgende drie hoofpunte kyk:
1. Wat moord of doodslag beteken!
2. Wat moord en doodslag verbied!
3. Wat moord en doodslag gebied!

Laai af

Die bron van my nuwe lewe – liefde uit God gebore!

Skriflesing: I Johannes 4:7-21
Teksvers: I Johannes 4:8

God is liefde …
Hoeveel troos het jy nie al self geput uit hierdie waarheid nie?
Maar nie net vir jou persoonlik nie. Ook vir die hele liggaam, die ware kerk van die Here. God is liefde!
Misverstande moet mens egter ook in ag neem:
• God is liefde, maar liefde is nie God nie.
• God is liefde. So, ek kan maar maak wat ek wil.
• God het alle mense altyd op dieselfde wyse en manier lief.
• God se liefde beteken dat alle mense hemel toe gaan.

Laai af