Die volkome troos vir God se kinders!

Skriflesing: 1 Kor 2:6-16; 1 Kor 15:35-58
Teksvers: 1 Kor 2:9; 1 Kor 15:36-38,55
HK: Sondag 22: Vraag en antwoord 57,58

Drie maal in die kategismus begin die vrae met die troos.

Vr. 1 Wat is jou enigste TROOS in lewe en sterwe?
Vr. 57 Watter TROOS gee die opstanding van die liggaam aan jou?
Vr. 58 Watter TROOS skep jy uit die artikel van die ewige lewe?

Wat beteken troos? Troos is om iemand wat hartseer is op te beur, moed te gee, te bemoedig, probeer om die verdriet draagliker te maak, om weer hoop vir die toekoms te verkry, om die swaar kry te bowe te kan kom, om weer met vreugde en blydskap te kan lewe? Daarom is die grootste Trooster wat ons het die Heilige Gees wat deur die Woord in ons harte werk. Die Heilige Gees versterk en bemoedig en bekragtig ons met die blye evangelie, met die vaste wete dat in Jesus Christus het ons niks op aarde of hierna te vrees nie. Ons gaan na drie sake kyk:

  • Die troos wat met my siel gebeur as ek sterf!
  • Die troos wat met my liggaam gebeur as ek sterf!
  • Die troos van die ewige lewe!

Laai af

Christus maak ons deel van die gemeenskap van heiliges

Skriflesing: Lukas 15:11-32
Teksvers: Lukas 15:21
HK: Sondag 21

Ons ken die trilogie van verlorenheid baie goed. Die gelykenis van die verlore seun is algemeen bekend. En hoewel dit hier gaan oor die blydskap van die bekering van sondaars, sit daar ook iets in hierdie gelykenis oor hoe ons die kerk moet sien.

  1. Wat beteken die woordjie: “kerk”? NGB art 28
  2. Aan wie behoort die kerk? NGB art 27
  3. Hoeveel kerke bestaan daar? NGB art 29
  4. Waarom is dit belangrik om deel te wees van ‘n gemeen-te? HK Sondag 21

Laai af

Die groot verlange!

Skriflesing: 1 Kor 15
Teksvers: 1 Kor 15:17

Vandag saai ons weer regstreeks volwaardige eredienste uit vanuit ons eie kerkgebou. Ongelukkig weens die buitengewone omstandighede wat wêreldwyd heers kan ons nie almal kerk toe kom nie. Ons sal nog ‘n tydjie hiermee moet saamleef totdat die C19-bedreiging oor is.

Dit lyk of die digter van Ps 84 ook weens buitengewone druk of omstandighede verhinder is om sy pelgrimsreis na die tempel in Sion (Jerusalem) te onderneem. Dit veroorsaak egter ‘n bepaalde verlange en ernstige gemoedstoestand, wat hy hier eerlik voor die Here uitspreek

Voorbereidingsvrae:

  1. Op wie of wat is die digter so ‘jaloers’? Waarom?
  2. Watter Name van God kan jy hier onderskei en tel, en wat kan dit beteken?
  3. Wat beteken vers 11?

Laai af