Ware bekering lei tot ware goeie werke!

Skriflesing: Gal 5:13-25; Klaagl 5:1-21; 1 Joh 5:1-5
Teksvers: Gal 5:16,25; Klaagl 5:21; 1 Joh 5:3

Ons neem bekering nie altyd baie ernstig op nie. Ek is mos ’n Christen wat die Here dien. Hoekom moet ek my bekeer? Is dit nodig dat ek my bekeer? Ten diepste is bekering ’n daad van God. Maar tog ook ’n daadwerklike roeping wat op ons as Christene geplaas word. Ons moet daagliks die oue mens afsterf en as nuwe mens te lewe. Dit is om jou te laat lei deur die Gees. Dit is om goeie werke te doen deur die vrug van die Gees te openbaar in die doen van goeie werke.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Die ware bekering.
  • Die wese van bekering.
  • Die vrugte van bekering.

Laai af

Sonder goeie werke is ons geloof dood

Skriflesing: Jakobus 2:14-26
Teksvers:  Jakobus 2:17
HK: Sondag 32

Wat ‘n verskriklike aanklag: Sonder goeie werke is jy geestelik morsdood! Baie mense reken dat ons nie enige iets kan saamneem hemel toe nie, en tog bly dit duidelik dat ons nie sonder goeie werke die hemele sal kan binnegaan nie.

Daar is wel ‘n wesenlike onderskeid: Ons doen nie goeie werke om in die hemel te kom nie, nie om gered te word nie, maar omdat ons gered is. Goeie werke is die bewys van ons verlossing.

Ons staan vanaand stil by die tema: Sonder goeie werke is ons geloof dood. Amen

Laai af

Ons krag is by die Here wat Almagtig is! Klipdassies, het min krag, maar hulle bly teen kranse

Skriflesing: Spreuke 30:24-28
Teksvers: Spreuke 30:25; 2 Kor 12:10; Open 3:8

Ons meet dikwels die kerk se sukses in getalle, mag, gesag en impak in die wêreld. Ons hunker na gesag en mag om die evangelie uit te dra en om ons lewens te vergemaklik. Ons wil graag met krag en mag en gesag lewe en werk. Maar ons lees van ‘n klein dassie, met min krag en met min gesag wat uitermate wysheid het omdat hulle juis lewe soos wat God hulle geskape het. Daarom is die kerngedagte juis dat ons krag is by die Here, ons Rots. Ons het wel min krag, maar God is ALMAGTIG. Ons gaan na drie sake kyk:

Dassies het buitengewone wysheid met betrekking tot:

  • Blyplekke.
  • Beskermingsmetodes.
  • Oorlewing.

Laai af