Jesus Christus is die Rots op wie die kerk gebou is en daarom is die hel geen verskrikking vir Christene nie

Skriflesing: Mat 16:13-20
Teksvers: Mat 16:18
HK: Sondag 16

Het u al die volgende uitdrukkings geuiter of gehoor? My lewe is hel? Vandag het ek hel beleef? Dit is hel hierdie?

Nou as iemand so iets sê, of so ‘n uitdrukking gebruik, weet ons dat iemand sê, sy lewe is op die oomblik glad nie lekker nie, inteendeel, sy lewe is hel, daar is geen vooruitsig nie, daar is net swaarkry en sleg in sy lewe.

Ons bely in die twaalf artikels dat Jesus het neergedaal na die hel, ter helle neergedaal het of ook die angste van die hel ondergaan het. Jesus Christus het self belowe:

Mat 16:18 “En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”

Laai af

Geseënd is elkeen wat die Woord bewaar

Skriflesing: Op 22:1-22
Teksvers: Op 22: 7, 14

Die sewe seënspreuke van Openbaring word voltooi met die laaste twee in die laaste hoofstuk van die boek en daarmee ook van die Bybel. Die sesde seën is ‘n teruggryp na die eerste: “Geseënd is elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar” en dan die laaste seën wat merkwaardiglik in die grondteks op twee maniere oorgebring is.

Die UBS teks lees: “Geseënd is hy wat sy kleed was” soos vertaal in die ’83 vertaling maar die Textus Receptus lees “Geseënd is hy wat sy gebooie doen” soos die ’53 vertaling.

Ons staan vanoggend stil by die tema: Geseënd is elkeen wat die Woord bewaar. Amen

Laai af

Die klein woordjie van die onderwyser?

Skriflesing: Psalm 22 en Jesaja 53
Teksvers: Jesaja 53:4
HK: Sondag 15

Ek onthou uit my kinderdae dat my katkisasiemeester ons geleer het dat die VRAE by die Heidelbergse Kategismus NETSO belangrik is as die ANTWOORDE! Kyk jy na die oorspronklike skrywers se kommentaar op die Kategismus (vgl. Het Schatboek, deur Zacharias Ursinus) dan is die vraag is ook deel van die belydenis. Toets dit maar self met die heel eerste vraag na jou “enigste troos”… Dit veronderstel ‘n vreeslike probleem en dat daar net één antwoord is! Ek hoop u volg my argument. Ek wens u lees sommer weer die Heidelberger met nuwe oë.

Vanaand moet u goed oplet. Sondag 15 handel oor Jesus se swaarkry, lyding, veroordeling en vervloeking. Hy het ‘n bittere, bittere lydensweg geloop! Sy hele aardse lewe eintlik ‘n Via Dolorosa (pad van trane)!

En kyk dan nou na die vraagstelling van Sondag 15, waar die onderwyser na hierdie lyding met ‘n verkleinwoordjie verwys- “Wat verstaan jy onder die woordjie : gely? In Nederlands gebruik hy “woordeke”. Is dit nou nie sleg as hy so ‘verkleinerend’ oor ons Verlosser se lyde praat nie?

Laai af

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal vir jou sorg!

Skriflesing: Psalm 37
Teksvers: Psalm 37:5

Dawid was al bejaard tot hy hierdie Psalm geskryf het. (v25) Dit is belangrik, want met grysheid kom die wysheid, vir die meeste mense wat op God vertrou. Daarom dat Dawid weet op wie hy moet vertrou, Hy wat vir hom gesorg het, nou vir hom sorg en altyd vir hom sal sorg. Dawid het die insig gehad wat gebeur met mense wat hulle lewe aan die Here oorlaat, daar is vreugde in hulle lewens. Maar hierdie vertroue in God het in stilte geskied, nie demonstratief nie, nie deur kwaad te word nie, nie deur onsteltenis nie, want God is soewerein en in beheer. Dawid gee in hierdie Psalm vier bemoedigende en vertroostende sekerhede, hoekom ’n gelowige op God moet vertrou:

  • God kan vertrou word. Ps 37:1-11
  • God verstaan jou omstandighede. Ps 37:12-20
  • God seën sy kinders. Ps 37:21-31
  • God sal oor die goddeloses oordeel. Ps 37:32-40

Laai af