Vyf bestandele vir geloofsvolharding

Skriflesing: Hebreërs 10:32-29; 12:1- 3; 4-12
Teksvers: Hebreërs 12:1-3

Die brief/preek aan die Hebreërs, die gemeente van gelowiges in Rome, is geskryf tot aanmoediging om in die geloof te volhard.

Hier neem die skrywer/prediker die beeld van ‘n wedloop. Die taak is op ons gelê om aan die wedloop deel te neem en dit te voltooi. Die veronderstelling van die teksverse is dat ons die wedloop kan en gaan voltooi. Soos ‘n goeie atleet moet ons deelneem en die regte stappe neem sodat niks ons verhinder om die wedloop te voltooi nie.

In die gedeelte word iets van ‘n wenresep deur ons Hemelse Afrigter aan ons voorgehou. Stel jouself die prentjie voor en hou by die raad van jou Afrigter, “dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie”.

Laai af

‘n Dankbare Loflied tot eer van God!

Skriflesing: Psalm 145:1-21
Teksvers: Psalm 145:1,21

  • Besing jy elke dag God se grootheid en almag?
  • Breek jy elke dag in lofliedere uit tot eer van God?

Dawid breek hier in ‘n loflied uit, ‘n lofprysing, ‘n danklied omdat God God is. Omdat God sy Koning is, sy Vader sy Verlosser. Prof. Faan Denkema sê die volgende: “Die Christelike geloof is nie ‘n lewensbeskouing of ‘n stelsel van waarhede nie. Dit is ook nie die somtotaal van reëls en gebooie of ‘n manier van lewe nie. Geloof is veral, ontmoeting met die lewende Verbondsgod.” Dit begin met persoonlik voor God staan. Dit begin met Wie God is, Wat Hy doen en jou opregte persoonlike reaksie daarop.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • Prys God as jou God en Koning.
  • Prys God as jou God en Vader.
  • Prys God as jou God en Verlosser.

Laai af

Trane word vreugde

Skriflesing: Jeremia 31 en Matteus 2
Teksvers: Jer 31:15,16 asook Matteus 2:18

In Matteus 2: 16-18 word vertel dat Herodes, toe hy agtergekom het dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, woedend geword het. Daarom het hy sy soldate na Betlehem en die hele omgewing gestuur om al die seuntjies van twee jaar en jonger dood te maak. So het die profesie van Jeremia 31:15 in vervulling gegaan. Daar staan dat daar ’n gekerm vanuit Rama gehoor was, ’n gehuil vol hartseer, want Ragel treur oor haar kinders, sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders was nie meer daar nie.

Teenoor die hartseer van Ragel het die Here egter volgens Jeremia 31:16 gesê dat die treurendes gerus maar stil kan word. Hulle hoef nie meer te huil nie en hulle hoef ook nie meer trane in hulle oë te hê nie! Die Here belowe dat daar teenoor al die swaarkry, ‘n heerlike verwagting sal wees. Die spreekwoordelike kinders van Ragel sal uit die vyand se land terugkom. Ja daar sal ’n toekoms vir haar nageslag wees.

Wat is dit wat Ragel se diep seer, wat sy in Rama ervaar het, in vreugde sal laat kan verander?

Hoe kan daar vreugde in jou lewe wees ten spyte van seer en swaar?

Laai af

Om die Here in Kersfees raak te sien

Skriflesing: Joh1:1-34; Joh 3:3; Eks 33:14 tot 34:10
Teksvers: Joh 1:14

Ons teksvers is seker een van die mees dramatiese woorde wat ooit in die wêreld uitgespreek of gehoor is. Niemand het dit nog ooit voorheen gesê of geskrywe nie en niemand het dit nog ooit weer nagedoen nie. Uniek is dit dus daarin dat die (af)gode van die mensdom nooit so iets sou doen nie. Hulle is té verhewe (transendent) en te magtig en groot en vér. Dit is juis dáárin dat die God van die Bybel, die enigste ware en lewende God, Skepper van hemel en aarde en alles daarin en daarop, so anders is. Daarom dat hierdie stelling van ons teks en die openbaring wat daarin na vore kom so dramaties-uniek en aangrypen-troosvol is. Om die waarheid te sê, dink ek dat dit juis die doel van die hele Godsopenbaring was en is: God maak Homself bekend aan mense en die hele skepping as die God van goedheid en genade. Hy is een wat haastig is om gena-dig te wees en sondes te vergewe. Die vraag is vandag of jy en ek soos Moses en die dissipels in staat is om dit raak te sien…

“As iemand nie weergebore word nie… kan hy…nie sien nie” (Joh 3:3)

Laai af

Die geritsel in die toppe van die melkbosse Die Here verslaan sy en ons vyande

Skriflesing: 2 Sam 5:17-25
Teksvers: 2 Sam 5:24

As jy die geritsel in die toppe van die melkbosse hoor moet jy weet dit is die teken van die Here om aan te val. Doen dit blitsvinnig en sonder om te wag. Die geheim van sukses is gehoorsaamheid! Gehoorsaamheid aan God!

Wie luister sal oorwin! Wie verloor in die lewe, is die wat ongehoorsaam is! Gehoorsaamheid aan God is om altyd na God te gaan en raad en leiding te vra in jou hele lewe onder elke omstandigheid. Dawid het telkemale na die Here gegaan en die Here geraadpleeg.

Raadpleeg jy die Here in al jou doen en late? Vra jy na sy wil in alles wat jy doen?

Laai af

Wat God beloof, word waar

Skriflesing: Miga 4:1 tot 5:14
Teksvers: Miga 5:1

In die profesie van Miga openbaar die Here Homself as die Een wat oordeel en genade betoon. Aan die een kant profeteer Miga dat oordeel op oordeel oor die inwoners van Samaria (10 stammeryk) en Jerusalem (2 stammeryk) gaan kom. Aan die ander kant kondig die Here genade, onverdiende genade, red-ding, vrede en uitkoms vir sy kinders aan.

Die klimaks van die Here se genade word gehoor in die woorde van Miga 5. Daar staan in vers 1 dat daar in Betlehem ‘n redder gebore sal word. Hierdie belofte het in Matteus 2 in vervulling gegaan met die geboorte van Jesus Christus in die stad van Dawid.

Advent (die weke voor Kersfees) hou in dat ons, ons verbly oor die Here wat nie sy beloftes vergeet nie. Hy is getrou en Hy sal al sy beloftes in vervulling laat gaan.

Laai af