God kan doen wat jyself nie kan nie

Skriflesing: Joh 3:1-10; Joh 7:45-52; Joh 19:38-42 (Nikodemus); II Kor 3:18
Teksvers: Joh 3: 3
HK: Sondag 3

Niemand is so blind as die een wat nie kan sien nie! Ag, ek bedoel, as die een wat nie wil sien nie. Die blindheid van die sondaar is so ernstig dat net ʼn wonderwerk hom kan help. In sonde ontvang en gebore – geestelik blind gebore – so is die sondaarmens sedert die sondeval.

Die klem moet op ons onvermoë gelê word: Ons kan nie! Wel, ons kan nie, tensy ons weergebore word. En dit is presies die bedoeling van Jesus se boodskap aan Nikodemus en die Jode. Voordat jy waarlik getroos in Christus kan lewe, móét elke mens eers sy eie onmag ken en bely, en dan sal ook die evangelie ’n soete bevryding wees wat jou dank vir die Here se genade wakker maak.

Laai af

Met God se hulp bou ons en leef ons ’n geseënde lewe.

Skriflesing: Psalm 127

Ons hoor dikwels dat mense sê: Ek het hard gewerk vir my geld!..

Daarom verdien ek ’n nuwe kar, ’n mooi huis, ’n luukse vakansie, ’n goeie inkomste, daarom het ek die reg op ’n goeie lewe. Die Pelgrims is op pad na Jerusalem of binne in Jerusalem en hulle besing die Verbondsgod se genade en sy seëninge wat op sy volk rus. Elkeen wat in afhanklikheid van God leef, verkry die seëninge van God op verskillende maniere.

Ons gaan na drie sake kyk:

  • God bou met sy seënende hand.
  • God beskerm met sy seënende hand.
  • God beskik ’n geseënde lewe.

Laai af

Die wet ontbloot ons gebrek aan liefde

Skriflesing: Matteus 5:17-48
Teksvers: Matteus 17-19
HK: Sondag 2

‘n Mens kan jou maklik misgis met die wet… Baie Christene verklaar met groot bravade dat die wet geen betekenis of plek meer het in Christus nie, maar helaas.

In Christus spreek die wet nog baie skerper. Jesus wys ons deur die vervulling van die wet hoe gebrek-kig ons begrip van die wet en daarmee van die liefde is.

Ons staan vanaand stil by die tema: Die wet ontbloot ons gebrek aan liefde.

Laai af

HEILIG, HEILIG, HEILIG is die HERE ONSE GOD!

Skriflesing: Op 4; Esegiël 1 en Jer 23:23
Teksvers: Op 4:8b en 11

Hoe lyk die Here? Kan ons Hom sien. Miskien moet ons maar tevrede bly met die beskrywing van Johannes, wat die Here op aarde gesien het, toe hy sy dissipel was en daarna Hom wéér gesien het as die Verheerlikte, die Seun van die mens! Hy gee bepaalde beskrywinge van Jesus en van God die Vader! (Op 1, 4 en 5)

Miskien is Hy werklik so groot dat ons Hom nie (lees: nooit) anders kan sien as in die simboliek waarmee Johannes Hom vir ons beskrywe nie. Want geen mens kan God sien en bly lewe nie! Miskien word sy grootheid (én sy grootsheid) op dié manier beskrywe sodat ons op die regte manier teenoor Hom reageer en optree…

Laai af

‘n Lewe in totale Kontras!

Nagmaal


Skriflesing: Efes 5:1-20
Teksvers: Efesiërs 5:8
HK:Sondag 1 vr 2

Die Kategismus word ingedeel in drie dele – nogal volgens die antwoord op vraag 2. In kort: Ellende – verlossing – dankbaarheid. Ons teks het ‘n soortgelyke indeling. Was, is en word/wees. Verlede, hede, toekoms. En alles in die konteks van hierdie driedeling het te make met die kontras tussen lig en duisternis.

Nou vra ons voor én by én na die Nagmaalviering die vraag, of jy en ek dieselfde mens gaan wees, gaan bly, wat ons was voor die nagmaal…? Of gaan ons die verandering sien en soek en probeer leef? Ons kan tog nie dieselfde mens bly na so ‘n wonderlike evangeliese belewenis soos die Nagmaal van ons Here Jesus nie!

Laai af

Christus heilig ons deur Sy bloed tot ‘n koninklike priesterdom

Nagmaal


Skriflesing: Op 1:1-20
Teksvers: Op 1: 4-6

‘n Mens is nooit te oud om vir die Here diensbaar te wees nie. Johannes is oor die 90 jaar, en kry die opdrag, as ‘n gevangene op ‘n eiland om aan die kerk oor al die eeue God se Raadsplan bekend te maak. Hierdie openbaring van ons Here Jesus Christus laat Johannes verskrik en verwonderd. Hy word versterk en bemoedig oor die toekoms wat God vir ons beplan.

Vervolgens staan ons stil by drie hoofgedagtes:

  1. Jesus Christus as Alfa en Omega
  2. Die kerk as Kandelaar
  3. Ons heiliging as ‘n koninklike priesterdom

Laai af