God regverdig?

Jy moet eers gou die gelykenis van Jesus in Matteus 20: 1-16 lees. Die konklusie is dat die eienaar van die wingerd kan doen wat hy wil…

God is die eienaar van alles wat Hy gemaak het. Hy kies sy kinders uit en gee aan hulle die lewe deur Jesus Christus. Dit is sy genade. Hy het baie genade! Baie! Hy kan dit gee vir wie Hy wil, wanneer Hy wil. Hy is die almagtige, vrymagti-ge, soewereine en enigste God! Daarvoor loof en prys ons (en alles wat asem het) die Here!

Daar is mense van die kant van die ongelowiges wat dink dat God onregverdig is. Dit is te verstane. Hulle insig skiet net vér tekort. Dat daar egter gelowiges is wat dink dat God onregverdig is omdat Hy vir sommige red en ander nie, gaan mens se verstand te bowe. Ek as verloste word dus “onregverdig” behandel.

Mense raak jaloers op mekaar as jy soos die wêreld na dinge kyk. In die wêreld is dit net die vinnigstes wat wen, en die eerstes kry die trofee. By God werk dinge egter ‘n bietjie anders, of soms heeltemal anders, ja selfs soos teenoorgestel-des… Daarom eindig die gelykenis met die sg. absurde: “Die wat laaste is sal eerste wees, en…”

God is nie regverdig omdat Hy vir alle mense dieselfde gee of dieselfde kanse gun nie. Nee, as God in daardie opsig regverdig moes wees, sou Hy geen ander keuse gehad het as om ons almal in die helse vuur te gooi nie. Ek glo nie dit is wat jy wil hê moet gebeur nie.

God is regverdig in die sin dat Hy geen sonde het of doen nie, en dit ook nie kan aanvaar nie. Hy kan wel daarmee ‘n plan maak, want Hy is soewerein (kan doen wat Hy wil). Hy het sy Seun gegee as die plan vir die wegneem van sondes en daarom vergewe Hy om-Christus-wil telkens weer.

Gaan aan die Nagmaal met die wete dat jy ‘n regverdige God dien. Die nagmaal-tekens is simbole van die plan wat Hy gemaak het om ‘n einde te maak aan son-de en straf.

Ds Maarten

2019

Elke nuwe jaar bring nuwe uitdagings, nuwe geleenthede in jou lewe. Dit begin by kinders wat gebore word, kinders wat skool toe gaan, universiteite toe gaan, gaan werk, verlowings, troues, nuwe werke, werksuitdagings, aftredes, sterftes. Elke jaar hou nuwe sake in vir elke mens. Party is lekker en party is nie lekker nie.

Dan is dit ook so dat baie mense nuwejaarsvoornemens het, dit omdat ons as mense die ewige optimiste is met hoop of vertroue dat dit beter sal gaan of soms nie. Nuwejaarsvoornemens word na skatting, in meer as 90% van die gevalle, nie volhou nie. Dit is tog of mense vandag al versigtiger raak met nuwejaarsvoorne-mens omdat die praktyk dikwels wys dat dit net nie volgehou word nie.

Hoe moet ons as Christene oor 2019 dink?

In die eerste plek moet ons altyd onthou dat God se wil sal geskied. God se Raadsplan staan vas. God is van ewigheid tot ewigheid die enigste, ware, lewen-de, getroue Verbondsgod. Wat God bepaal het sal gebeur. Ook wat God toelaat sal gebeur.

Daarom moet ons eerstens oor ‘n nuwe jaar dink as ‘n nuwe geleentheid om steeds in diens van God te staan, tot Sy eer en tot Sy verheerliking. As ons eer-stens dink aan God se wil dan is dit sekerlik die opsomming van die wet wat ons lees in Mat 22:34-44. Dit gaan oor die liefde vir God en die liefde vir ons naaste. Liefde moet met die daad bewys word. Daarom moet ons God dien met alles wat ons is en het.

Om Hom te dien is om aktief Hom te loof en te prys, om aktief te bid, om aktief deel te wees, meelewend te wees met die kerk om myself met alles wat ek is en het aan God toe te wy. Paulus gee ‘n baie goeie opsomming van wat God vir ons wil en wat God van ons verwag in 1 Tes 5:16-24. Mag ons almal onsself opnuut voorneem om ons hele lewe aan God te wy, sodat God meer sal word in ons lewens en ons minder. Joh 3:30

Ds Gerrit

Ons het nie krag nie!

Die krag het nou-net afgegaan. Ek bel die bure. Ja, hulle krag is ook af. Ek bel nog iemand in ‘n ander deel van die dorp. Hulle het ook nie krag nie. En daar sit ons nou met die halfgebakte pere. Die radio wat gelukkig met batterye werk laat hoor so ‘n uur of wat later van die kragkrisis. Eskom het probleme. Almal het nou probleme: ons het nie genoeg krag nie! Dit dreig om ‘n nasionale krisis te word, al sê die minister ook wat.

Skielik besef ek hoe afhanklik ons geraak het van iets wat ons as vanselfsprekend begin aanvaar het. Jy druk mos net ‘n knoppie, en siedaar… die ligte werk! Nooit gedroom dat ons weer in donker Afrika sou wees nie. En nou is dit so. Ons krag is te min. Gereeld sal ons sê: Ons het nie krag nie. Laat my toe dink hoe ons eintlik as mense ook maar nie krag het as dit nie van bo gegee word nie! Ons lewenskrag kom immers nie uit onsself nie. Eintlik is ons maar “net kleipotte wat maklik breek… die krag wat alles oortref kom dus van God, nie van ons nie” skryf Paulus (2 Kor 4:7). Krag wat alles oortref! In die voorafgaande verse gaan dit juis oor Christus wat in ons harte woon en daar skyn met die lig van die heerlikheid van God. Ons is “mense van die lig” omdat ons Christus het wat “die Lig vir die wêreld” is! In sy lig sien ons die lig (Ps 36:10). Deur sy krag en genade leef ons en beweeg ons en is ons!

Tog het ons al so in die gewoonte gekom dat die Here krag gee, dat ons dit ook maar as vanselfsprekend aanvaar het. Natuurlik gee God aan ons die nodige krag vir elke dag. Dit is sy genade. Juis in ons swakheid kom sy krag in ons beter sigbaar na vore. Dan kom al die eer ook Hom toe wat ons die krag gee. As ons te veel op eie krag sou staatmaak, dan maak Hy ons weer bewus van ons swakheid (deur beproewing of teenspoed) sodat ons kan bely: “As ek swak is dan is ek sterk” (2 Kor 12:10).

Ons het nie krag nie!

Ja, dit is waar die Here ons wil bring. Ons het self nie krag vir die lewe en sy aanslae nie. Uit daardie besef groei die gebed: Here gee ons krag! Gee vir elke dag die genadekrag wat ons nodig het. En vergewe ons as ons dit dikwels as vanselfsprekend aanvaar het. Ons prys U, want U is ons lewe! U gee krag na kruis. U skenk ons alles wat ons nodig het om te lewe en u te dien (2 Pet 1:3).

Al gaan die krag dus af. Vir my en my bure en ook vir u elkeen is daar krag by die Here te vinde… ja, ook hier in donker Afrika!

Ds Maarten

Betlehem – Het jy geweet?

Mense wat vandag Betlehem, die geboorte plek van Jesus, in Israel besoek, besef dat daar niks oorgebly het van die “oop velde” waar herders hulle skape laat wei het nie. Vandag is die hele gebied toegebou en val Betlehem sedert 1995 onder die administrasie van die Palestyne. Dit is ‘n gebied wat oorstroom word deur toeriste, busse en motors. Oor die plek (‘n grot) waar Jesus sogenaamd gebore was, is vandag ‘n kerkgebou. Drie godsdienstige groeperinge span saam om die kerk wat oor die sg geboorteplek van Jesus gebou is, te bestuur. Betlehem was eintlik maar net ‘n gehuggie in die tyd van Dawid en selfs met die geboorte van Jesus. Betlehem se ontstaan gaan vermoedelik sover terug as ongeveer 1400vC.

Die naam Betlehem beteken in Hebreeus “huis van brood” en in Aramees “huis van vleis”. Daar is geleer- des wat meen die stad is oorspronklik vernoem na die Kanaänitiese vrugbaarheidsgod, “Lehem”. Betle- hem is ongeveer 10 kilometer Suid van Jerusalem geleë.

In die Bybel word daar die eerste keer na Betlehem verwys in Genesis 35:19 (sien ook Genesis 48:7) wat oor Jakob se vrou, Ragel, se graf gaan. Rigters 19:1 verwys na die Leviet wat vir hom ‘n byvrou uit Betlehem in Juda gevat het. Rut 1:1 verwys na Elimelek en sy vrou Naomi wat agv hongersnood uit Betlehem na Moab vertrek het. In 1 Samuel 16:13 word Dawid tot koning gesalf en in 1 Samuel 20:6 word daar na Betlehem as die familiewoongebied van Dawid verwys. Dit hou dan ook in dat hy daar gebore is. 2 Kronieke 10:6,11 en 12 vertel van Rehabeam wat onder andere Betlehem herbou en versterk het. Esra 2:21 vertel dat daar 123 balinge na Betlehem terug gekeer het. Lukas 2:4 vertel ook van Josef en Maria wat na Betlehem gegaan het om te registreer as afstammelinge van Dawid. In Johannes 7:40 – 42 word vertel van die meningsverskil onder die Jode oor Wie Jesus is. Omdat Jesus in Nasaret in Galilea groot geword het, het van hulle gemeen dat Hy nie die Christus kon wees nie, aangesien die Skrif (Miga 5:1) sê dat die Christus uit die nageslag van Dawid en uit Betlehem sou kom.

Betlehem was vernietig in die 2de eeu nC. Die stad is na bewering herbou onder aansporing van Konstantyn die Grote se ma, Helena. Sy het na bewering die opdrag in ongeveer 327 nC gegee dat ‘n kerk (die kerk van Nativiteit – dit beteken: oorsprong of geboorteplek van Jesus) oor die sogenaamde grot waar Jesus gebore is, gebou moes word. Die kerk was in ongeveer 529 nC deur die Samaritane erg beskadig en is toe weer daarna herbou.

Van 637 nC tot ongeveer 1099 is Betlehem deur die Moslems beheer. Die kerk het verval en is weer in die 16de eeu nC deur die Ottomans herbou. Gedurende 1948 het Betlehem onder die beheer gekom van die Jordaniërs. In 1967, in die sesdagoorlog, het Betlehem weer onder die beheer gekom van Israel. Betlehem se meeste inwoners is tans Moslems. Daar is egter ook ‘n sterk Palestynse Christelike gemeenskap. Vandag word Bethlehem veral gedurende die kersseisoen deur Christen pelgrims oorstroom.

Gelukkig gaan dit nie vandag meer oor Betlehem nie. Betlehem herinner ons wel vandag nog aan die Here wat sy beloftes in stand hou en dat Hy die Here van redding en genade is.

Ds Paul

Nog ‘n jaar is byna verby

Nog ‘n jaar is byna verby. Oor ongeveer ‘n maand is 2018 vir altyd verby en sal ons DV 2019 ingaan. Die jaar het weereens verbygesnel en almal is verbaas oor hoe vinnig die jaar ten einde geloop het. Dit is altyd goed om retrospeksie te hou oor die afgelope jaar se bedrywighede. Weereens kan ons as gemeente getuig dat God in beheer was en is en altyd sal wees van ons almal se lewens. Op die afgelope kerkraadsvergadering het die verskillende kommissies gerapporteer oor die verskillende werksaamhede van die afgelo-pe jaar. Baie broeders en susters en kinders het baie werk ingesit om die gemeente bedrywighede vlot te laat verloop. Hoe moet ons dan nou alles evalueer? Maklik meetbare sake is sekerlik die finansies en al die ander bedrywighede. Ons kan getuig van evangelisasie, jeugwerk, bejaardebediening, hoeveel huisbesoeke gedoen is, hoeveel katkisasielesse is gegee, hoeveel kinders belydenis van hulle geloof gedoen het, ens.

Maar wat is die kern van alle bedrywighede? Die kern van alles lê in die groot gebod opge-sluit van Mat 22:34-46, wat gaan oor die liefde vir God en vir ons naaste. Het God al die eer gekry hierdie jaar in die gemeente en in jou persoonlike lewe? Die vraag is hoe eer jy God? God word geëer deur alles wat ons is en het en doen moet in afhanklikheid en tot eer van God gedoen word. Daarom het niemand iets om op te roem nie, maar het ons alles wat ons gedoen het in afhanklikheid, in gehoorsaamheid, gedoen wat God gevra het?

Alles wat ons is en het kom van God en behoort aan God. Daarom moet ons alles wat ons is en het in diens en tot eer en tot voordeel van God gebruik. Niemand kan op sy eie staande bly nie. As God ons nie dra en ons krag en genade verleen nie, sal ons nooit die lewe ten volle kan lewe nie. Maar nou het ons die voorreg dat ons lewe en ons sterwe tot eer van God is. Want uit genade het God ons geroep en wederbaar en aan Hom toegewy.

Aan God al die dank vir hierdie jaar se genade.

Aan God al die eer vir sy genade en liefde.

Mag alles wat ons is en dink en doen tot eer van God wees.

1 Tim 1:17

“Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.”

Ds Gerrit

EER DIE KONING!

“Vloek die koning selfs nie in jou gedagtes nie,…” (Pred 10:20)

Die Prediker (Heb: Koholet) gee goeie raad aan sy lesers. Hy is ‘n man van wysheid… soos Salomo, of dalk is dit selfs die einste hy, Salomo, die seun van Dawid (Pred 1:1). Hy vergelyk ons dwase optre- de met diere: vlieë (10:1), slange (10:11) en voëltjies (vs 20). Hy vermaan ons om te dink oor WAT ons praat (vs 12), oor HOE ons praat (13) en oor WAAR ons praat (20). Hy waarsku die dwase wat hul woorde misbruik.

Vers 20 gee so byna terloops wyse raad oor hoe jy van jou koning moet praat, of eerder hoe jy NIE moet praat nie. Die gewone Engelse vertaling lui: “Don’t bad-mouth your leaders, not even under your breath, and don’t abuse your betters, even in the privacy of your home. Loose talk has a way of getting picked up and spread around. Little birds drop the crumbs of your gossip far and wide.” Die NAV vertaal met “moenie jou koning verwens nie”!

Wees gewaarsku om die koning nie af te breek nie. As jy sleg praat van jou leiers voor kinders dan verloor die volgende geslag alle ontsag vir hulle leiers en raak ‘n ongedissiplineerde bende (kyk hoe spot die kinders van Bet-El vir die profeet Elisa en die berinne vreet 42 van hulle op! (2 Kon 2). Behal- we hierdie en ander gevolge kan jy dalk selfs by die koning in die moeilikheid kom… die storie word oorvertel. Pasop vir die voëltjies!

Nee, dit is nie die gelowige se plek om die koning/president in ons land/ of ander leiers te verkleineer, te beskinder of sleg te maak nie. Hulle is daar deur God om ons te regeer. Hulle is dienaars van die allehoogste God, en hulle sal self eendag rekenskap daaroor moet doen. Die Heid Kat verklaar die vyfde gebod juis met: dat ons met ons ouers en leiers se gebreke geduld moet hê, want God wil ons juis deur húlle regeer (Sondag 39).

Daar is geen koning wat nie foute maak nie. Mag doen vreeslike dinge aan ‘n mens. Ons kan hier aan Salomo self dink. Salomo die wyse… hy val in die strik van versoeking van vroue en perde en dinge. So ook die goeie Hiskia… en kyk maar koning Dawid. Ai, as ons nie met hulle geduld kan hê nie… hoe sal God met ons en ons sondes geduld kan hê?

Daar is maar net een koning wat bo almal uitstyg. Jesus, die Koning van die konings! Hy moet ten alle koste geëer word. Elke knie sal buitendien eendag bely dat Jesus die groot Koning is (Fil 2:11). Hy het betaal vir jou en my en vir Salomo en elke swakke koning wat sy Naam bely! Vir presidente ook.

God stel konings aan en Hy alleen werp konings en koninkryke neer. Die owerhede is daar deur God gestel. Moet hulle nie vloek of verwens of verkleineer nie, selfs nie in jou gedagtes nie (Pred 10:20). By gelowige kinders van God pas nuwe gedagtes (Rom 12:2). Ons as kinders van God dink ons nuut oor ons land, ons leiers, ons president en oor alles. Net God kán en sál leiers verwyder as Hy wil. Verder is dit God se wil om hulle te gebruik. Onderwerp jou dus aan die owerheid (Rom 13). Bid vir die owerheid. Bid vir die president (koning). Luister hoe skryf die apostel: 1 Petrus 2:17 – “Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God vrees, die koning eer.” Dit is wat Petrus onder die vreesaanjaende Romeinse owerheid, vir gelowiges leer. Dít is wysheid wat van bo kom!

Ds Maarten