Jou lewe as dank/vredesoffer, alles net vrolike danksegging

Skriflesing: Levitikus 3
Teksvers: Levitikus 3 (Fokus 3:1)

Die maaltydoffer of dankoffer word ook die vredesoffer genoem. Die Hebreeuse woord is “zebach sjelamiem” waarin uself reeds die woord sjeloom of shalom (vrede) kan herken. Die Statenvertaling noem dit die “dankoffer”.

Sjaloom is daar waar daar vrede is tussen die uiterlike en die innerlike! Vrede van God wat sy kinders ervaar ten spyte van die uiterlike druk van die wêreld! (Fil 4:4) Dus dank en blydskap en selfs vrolikheid ten spyte van al die gebrokenheid van hierdie sondige wêreld.

Dit is iets wat net moontlik is in die geloof in Jesus Christus. Daarvoor moet ons Hom alleen dank en loof, nie net in ons harte of in ons binnekamers nie, maar ook in ons openbare lewe in die kerk en selfs as getuienis na buite!

Laai af

Jou lewe as graanoffer, as alles wat jy het deel

Skriflesing: Levitikus 2
Teksvers: Levitikus 2 (Fokus 2:3)

Die brandoffer waartydens alles op die altaarvuur verbrand is, was die teken van volle oorgawe aan die Here ons God en daarmee is verwys na ons gehoorsaamheid aan die eerste tafel van die wet.

Die graanoffer is ‘n deel-offer. Jy deel van jou beste gawes met die priesters wat in die tabernakel of tempel gewerk het. Dit verwys meer na die gehoorsaamheid aan die liefde vir die naaste, volgens die tweede tafel van die wet van God.

Die resep vir die graanoffers is egter in sy besonderhede ook weer ‘n teken van die beste wat jy vir die Here gee en so is alles wat jy vir jou naaste doen eintlik maar net iets wat jy vir die Here doen. So is die twee tafels van die wet eintlik een! (Matt 22)

Laai af

Ontvang die keur van God se seën en bring aan Hom al die lof, eer en aanbidding

Skriflesing: Efesiërs 3
Teksvers: Efesiërs 3:14-21

Die Blye Boodskap van die redding in en deur Jesus Christus, vir alle mense, maar veral ook aan die heidene, bring vir Paulus in ‘n heilige gebedsverwondering. Kan dit waar wees dat die genade van Jesus Christus nou aan alle mense beskikbaar is? Ja dit is die wonder van die Here se liefde en onverdiende genade.

Paulus se gebed is dat die Here die gelowiges, deur die Heilige Gees, innerlik sal versterk. Verder bid hy dat Jesus Christus deur die geloof in die harte van elke gelowige sal woon. Mag elke gelowige daarom elke dag standvastig in die liefde van die Here gewortel en gegrondves bly. Sodoende sal elke gelowige in staat wees om die alles omvattende liefde en wysheid van God te ver-staan en te ken.

Aan Hom alle lof en eer.

Laai af

Bybelstudie by Eljada

Verbly julle altyd in die Here,…” Fil 4

‘n Groep van 10 eenvoudige mense sit om die tafel in die sitkamer van Eljada Huis, Daspoort. Ons sing die lied; “Verbly jou in die Heer…”. Ons praat oor Paulus wat die brief aan die gemeente in Filippie vanuit die gevangenis skryf en in die vier hoofstukke 13 keer oor vreugde skryf.

Vreugde in lyde. Vreugde in diensbaarheid. Vreugde in geloof. Vreugde in gee. Watter vreugde is dit? Dis beslis nie ‘n wêreldse vreugde nie, met kersliggies, lekker ete en geskenke nie… en as ek dit nie het nie voel ek eensaam en wil selfmoord pleeg, nie. Watter vreugde is dit dan wel?

Om Hom te ken en die krag van Sy opstanding en die gemeenskap aan Sy lyde terwyl ek aan Sy dood gelykvormig word” ( Fil 3:10). Vir Paulus het alles wat hy gehad het skade en rommel geword om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, sy Here te verkry (Fil 3;8). En as ons die vreugde ken, is die kersliggies en die fees en die oordadige ete en geskenke skielik niks in vergelyking met dit wat Jesus ons wil gee nie. Dan ervaar ons ‘n vrede “wat alle verstand te bowe gaan”. ‘n Vrede en vreugde wat nie afhang van aardse omstandighede nie, maar ‘n diepe besef van vreugde omdat God in beheer is van my lewe en dat Hy goed is en in ‘n verhouding met my wil staan.

Toe kom Annatjie van Schalkwyk (bestuurder van die huis) die vertrek binne, onlangs gediagnoseer met pankreas kanker. Sy straal die vreugde waaroor ons sopas gepraat het uit, en vertel dat dit nie saak maak wat gaan gebeur nie, haar lewe is in die hande van God. In daardie uur het daar nog meer gebeur. ‘n Nuwe meisie kom binne net toe ons met gebed geopen het. Haar naam is Hirra, wat diamant beteken. Sy is 19 jaar oud, in Pakistan gebore en vanaf haar twaalfde jaar in Suid-Afrika. Sy is opgevoed in die Moslem-geloof en ken die Koran baie goed. Toe hoor sy van Jesus in die Christelike geloof en begin om die Bybel te lees. In die Koran het sy ook oor Jesus gelees, maar nie as Saligmaker nie. Nou wil sy die Bybel lees en leer en ‘n Christen word.

Ons was amper klaar, toe Annatjie kom vra of die mense gou wil kom help om ‘n skenking af te laai, wat sopas besorg is. Daarna sluit een van die mense af met gebed en dank die Here vir die oorvloed wat Hy vir hulle gestuur het en nog stuur, meer as wat hulle kon dink of vra. Wat ‘n vreugde!

Toe ek terugry, is my hart vol vreugde en dankbaarheid oor die spesiale tyd wat ek by Eljada gehad het. Dit is deur die Here geseën.

Bid asseblief vir Eljada en die mense daar en ook vir Annatjie in haar siekte.

Indien jy een of twee keer per kwartaal na Eljada wil gaan en ‘n Bybelstudie/oordenking wil aan-bied, laat weet vir Petra Swanepoel, sel. 082 927 7324. Dink en bid daaroor. Eenvoudiges erf die Koninkryk!

Mieke van der Smit