Die geritsel in die toppe van die melkbosse Die Here verslaan sy en ons vyande

Skriflesing: 2 Sam 5:17-25
Teksvers: 2 Sam 5:24

As jy die geritsel in die toppe van die melkbosse hoor moet jy weet dit is die teken van die Here om aan te val. Doen dit blitsvinnig en sonder om te wag. Die geheim van sukses is gehoorsaamheid! Gehoorsaamheid aan God!

Wie luister sal oorwin! Wie verloor in die lewe, is die wat ongehoorsaam is! Gehoorsaamheid aan God is om altyd na God te gaan en raad en leiding te vra in jou hele lewe onder elke omstandigheid. Dawid het telkemale na die Here gegaan en die Here geraadpleeg.

Raadpleeg jy die Here in al jou doen en late? Vra jy na sy wil in alles wat jy doen?

Laai af

Wat God beloof, word waar

Skriflesing: Miga 4:1 tot 5:14
Teksvers: Miga 5:1

In die profesie van Miga openbaar die Here Homself as die Een wat oordeel en genade betoon. Aan die een kant profeteer Miga dat oordeel op oordeel oor die inwoners van Samaria (10 stammeryk) en Jerusalem (2 stammeryk) gaan kom. Aan die ander kant kondig die Here genade, onverdiende genade, red-ding, vrede en uitkoms vir sy kinders aan.

Die klimaks van die Here se genade word gehoor in die woorde van Miga 5. Daar staan in vers 1 dat daar in Betlehem ‘n redder gebore sal word. Hierdie belofte het in Matteus 2 in vervulling gegaan met die geboorte van Jesus Christus in die stad van Dawid.

Advent (die weke voor Kersfees) hou in dat ons, ons verbly oor die Here wat nie sy beloftes vergeet nie. Hy is getrou en Hy sal al sy beloftes in vervulling laat gaan.

Laai af

Ons het nie krag nie!

Die krag het nou-net afgegaan. Ek bel die bure. Ja, hulle krag is ook af. Ek bel nog iemand in ‘n ander deel van die dorp. Hulle het ook nie krag nie. En daar sit ons nou met die halfgebakte pere. Die radio wat gelukkig met batterye werk laat hoor so ‘n uur of wat later van die kragkrisis. Eskom het probleme. Almal het nou probleme: ons het nie genoeg krag nie! Dit dreig om ‘n nasionale krisis te word, al sê die minister ook wat.

Skielik besef ek hoe afhanklik ons geraak het van iets wat ons as vanselfsprekend begin aanvaar het. Jy druk mos net ‘n knoppie, en siedaar… die ligte werk! Nooit gedroom dat ons weer in donker Afrika sou wees nie. En nou is dit so. Ons krag is te min. Gereeld sal ons sê: Ons het nie krag nie. Laat my toe dink hoe ons eintlik as mense ook maar nie krag het as dit nie van bo gegee word nie! Ons lewenskrag kom immers nie uit onsself nie. Eintlik is ons maar “net kleipotte wat maklik breek… die krag wat alles oortref kom dus van God, nie van ons nie” skryf Paulus (2 Kor 4:7). Krag wat alles oortref! In die voorafgaande verse gaan dit juis oor Christus wat in ons harte woon en daar skyn met die lig van die heerlikheid van God. Ons is “mense van die lig” omdat ons Christus het wat “die Lig vir die wêreld” is! In sy lig sien ons die lig (Ps 36:10). Deur sy krag en genade leef ons en beweeg ons en is ons!

Tog het ons al so in die gewoonte gekom dat die Here krag gee, dat ons dit ook maar as vanselfsprekend aanvaar het. Natuurlik gee God aan ons die nodige krag vir elke dag. Dit is sy genade. Juis in ons swakheid kom sy krag in ons beter sigbaar na vore. Dan kom al die eer ook Hom toe wat ons die krag gee. As ons te veel op eie krag sou staatmaak, dan maak Hy ons weer bewus van ons swakheid (deur beproewing of teenspoed) sodat ons kan bely: “As ek swak is dan is ek sterk” (2 Kor 12:10).

Ons het nie krag nie!

Ja, dit is waar die Here ons wil bring. Ons het self nie krag vir die lewe en sy aanslae nie. Uit daardie besef groei die gebed: Here gee ons krag! Gee vir elke dag die genadekrag wat ons nodig het. En vergewe ons as ons dit dikwels as vanselfsprekend aanvaar het. Ons prys U, want U is ons lewe! U gee krag na kruis. U skenk ons alles wat ons nodig het om te lewe en u te dien (2 Pet 1:3).

Al gaan die krag dus af. Vir my en my bure en ook vir u elkeen is daar krag by die Here te vinde… ja, ook hier in donker Afrika!

Ds Maarten

Ons Koinonia moet tog asseblief net aanhou!

Skriflesing: I Tess
Teksvers: I Tess 4:1 en 10

Ons sluit vandag die jaartema vir 2018 af. Die bedoeling met ons tema, “Ons gee om”, was om die gemeente te leer en te herinner om ware ‘koinonia’ (gemeenskap van die heiliges in die liefde en omgee vir mekaar) te beoefen. So het ons dan die tema op ons jaarprogram gehad en gereeld daaroor gehandel in ons prediking en toerusting van die gemeente. Ons kon uit die Woord van die Here leer wat dit is om mekaar lief te hê, soos Christus ons liefhet.

Paulus skryf aan die Tessalonisense om hulle te herinner aan ware koinonia, die broederliefde (Gr: filadelfia), soos hy dit noem. Die apostel is besorg oor die kerk dat hulle hul geesdrif sal verloor soos die tyd aanstap. Ons wil mekaar vanaand in die Woordbedie-ning en by die Nagmaal herinner aan die ware broederliefde wat ons met volharding en toewyding moet aanhou beoefen, ook nou dat daar ‘n nuwe jaartema aangekondig is.

Laai af

Jesus Christus is die Brood wat die ewige lewe gee

Skriflesing: Joh 6:22-40
Teksvers: Joh 6:35

Hoekom gebruik jy nagmaal? Is dit blote gewoonte of is jy werklik geestelik honger, en wil jy werklik versterk word met die ewige brood en die lewende water? Die Jode het ‘n wonderteken gesoek. Hulle wou sien en ervaar as voorwaarde voordat hulle sou glo. Hulle vra ook: “Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?”

Hulle het so pas die vermeerdering van die brood beleef, met vyf brode en twee vissies het Jesus meer as 5 000 mense gevoed en daar het twaalf mandjies oorgebly. Hulle wil nog ‘n wonderteken sien en hulle sou iets vir God doen.

Hulle moet egter niks doen nie, maar hulle moet glo in God en in Jesus Christus as die Seun van God. Om nagmaal te gebruik is ‘n daad van geloof, van erkenning dat Jesus Christus vir my sondes betaal het aan die kruis, sonder enige verdienste van my kant af.

Laai af