Geseënd is elkeen wat die Woord bewaar

Skriflesing: Op 22:1-22
Teksvers: Op 22: 7, 14

Die sewe seënspreuke van Openbaring word voltooi met die laaste twee in die laaste hoofstuk van die boek en daarmee ook van die Bybel. Die sesde seën is ‘n teruggryp na die eerste: “Geseënd is elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar” en dan die laaste seën wat merkwaardiglik in die grondteks op twee maniere oorgebring is.

Die UBS teks lees: “Geseënd is hy wat sy kleed was” soos vertaal in die ’83 vertaling maar die Textus Receptus lees “Geseënd is hy wat sy gebooie doen” soos die ’53 vertaling.

Ons staan vanoggend stil by die tema: Geseënd is elkeen wat die Woord bewaar. Amen

Laai af