Die Drie eenheid

Skriflesing: Joh 14:15-31
Teksvers: Joh 14:16,17, 25, 26
HK: Sondag 8

Ons prediking handel vanaand oor die ewige en Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons moet handel oor Hom wat niemand op aarde nog ooit gesien het nie en wat tog aan ons bekend is deur die Bybel. Die Almag, grootheid van die Drie-enige Verbondsgod, bly vir ons ‘n misterie en tog mag en moet ons ook hierdie saak in die geloof benader. Geloof is meer ‘n aksie van die hart as van die verstand, die liefde aanvaar waar die verstand nog nie kan begryp nie.

Ons gaan vanaand na twee sake kyk:

  • Daar is ‘n God.
  • Daar is ‘n Drie-enige God:
    • Vader,
    • Seun en
    • Heilige Gees.

Laai af