Armageddon…!

Skriflesing: Op 16:1-21
Teksvers: Op 16:15 en 16

Har Meggidon, die berg Megiddo, dit is waarna die woord Armageddon verwys, dit is die plek waar die bose magte van die wêreld vir ‘n laaste aanslag en opstand bymekaar kom en finaal verslaan sal word.

Hierdie woord is baie bekend en ons gebruik dit baie maklik as die verwysing na die finale oordeel wat sal kom. Tog besef ons nie altyd die werklikheid van hierdie vreeslike gebeurtenis nie.

Ons staan vanoggend stil by die 3de saligspreking van die boek Openbaring: Armageddon!

Laai af