HEILIG, HEILIG, HEILIG is die HERE ONSE GOD!

Skriflesing: Op 4; Esegiël 1 en Jer 23:23
Teksvers: Op 4:8b en 11

Hoe lyk die Here? Kan ons Hom sien. Miskien moet ons maar tevrede bly met die beskrywing van Johannes, wat die Here op aarde gesien het, toe hy sy dissipel was en daarna Hom wéér gesien het as die Verheerlikte, die Seun van die mens! Hy gee bepaalde beskrywinge van Jesus en van God die Vader! (Op 1, 4 en 5)

Miskien is Hy werklik so groot dat ons Hom nie (lees: nooit) anders kan sien as in die simboliek waarmee Johannes Hom vir ons beskrywe nie. Want geen mens kan God sien en bly lewe nie! Miskien word sy grootheid (én sy grootsheid) op dié manier beskrywe sodat ons op die regte manier teenoor Hom reageer en optree…

Laai af