Wysheid van God teenoor die dwaasheid van die mens ‘n Wyse vrou en ‘n dwase man

Skriflesing: 1 Sam 25:1-22
Teksvers: 1 Sam 25:3, 26, 32, 33, 39

Wanneer ons dikwels dom en dwaas optree, en wanneer ons nie God se wil in ons lewens laat seëvier nie, dan tree God soms op ‘n drastiese manier in om ons wil te verander. God het gesien dat Dawid dwaas wou optree om reg in eie hande te neem en te vergeld omdat hy as Dawid veronreg gevoel het. “…My kom die wraak toe, Ek sal vergelde, spreek die Here;…” Heb 10:30. God het daarom ‘n wyse en dapper vrou wat reg en geregtigheid geken het maar ook die dwaasheid geken het, gestuur om Dawid te stop. God het ‘n vrou in sy wysheid gebruik om die dwaasheid van ‘n man te verander. Ons gaan na drie sake kyk:

  • God gee wysheid aan Abigail.
  • God gee nederigheid aan Abigail.
  • God gee uitkoms aan Abigail.

Laai af