‘n Nuwe mens in en deur Jesus Christus

Skriflesing: Romeine 8:1-17
Teksverse: Romeine 8: 1-3

In 2 Korintiërs 5:17 staan daar dat elkeen wat in Jesus Christus glo, ‘n nuwe mens word. Die vraag is of ek werklik ‘n nuwe mens in en deur Jesus Christus wil word? Immers wat is nou so verkeerd met my huidige lewe? Kyk ons na Romeine 8:1-3 dan is dit duidelik dat ons sonder Jesus Christus veroordeeldes is. Die Heilige Gees skep in die gelowige se hart ‘n innige verlange om al hoe meer nuut te word in Christus. Deur Jesus Christus se versoeningsdood het ons die wet van die Gees ontvang. Hierdie wet van die Gees maak elkeen vry van die dwingende en verwoestende mag van die wet van die sonde en die dood. Hierdie nuwe wet skep ‘n nuwe lewe en ‘n nuwe identiteit in Christus. Dit is moontlik gemaak toe God sy eie Seun mens laat word het en die sonde van die mens op Hom geneem het.
Dit is die verlange van elke gelowige om die wet van die Gees sy eie te maak. So sal jy as gelowige nie meer in die mag van die wet van die sonde en die dood vasgevang bly nie, maar werklik vry word om in en deur Jesus Christus oor die sonde te heers. Mag jy groei in die nuwe lewe in Christus alleen.

Laai af