‘n Soete tuiskoms!

Skriflesing: Johannes 1:1-14
Teksvers: Johannes 14:1-3

Dink bietjie terug toe jy na ‘n lang tydperk weer huistoe gekom het… die soete tuiskoms! Kyk nou op na die hemel en sien gegrendelde deure wat oopgaan! Jesus die Groot Kwartiermeester besig om die kamers oop te sluit wat deur sonde en dood toegesluit was.

Daar kom nou iets groots… iets wat geen oog nog gesien en geen oor nog gehoor en in die verbeelding van geen mens ooit opgekom het nie!

Maak oop