Wat God beloof, word waar

Skriflesing: Miga 4:1 tot 5:14
Teksvers: Miga 5:1

In die profesie van Miga openbaar die Here Homself as die Een wat oordeel en genade betoon. Aan die een kant profeteer Miga dat oordeel op oordeel oor die inwoners van Samaria (10 stammeryk) en Jerusalem (2 stammeryk) gaan kom. Aan die ander kant kondig die Here genade, onverdiende genade, red-ding, vrede en uitkoms vir sy kinders aan.

Die klimaks van die Here se genade word gehoor in die woorde van Miga 5. Daar staan in vers 1 dat daar in Betlehem ‘n redder gebore sal word. Hierdie belofte het in Matteus 2 in vervulling gegaan met die geboorte van Jesus Christus in die stad van Dawid.

Advent (die weke voor Kersfees) hou in dat ons, ons verbly oor die Here wat nie sy beloftes vergeet nie. Hy is getrou en Hy sal al sy beloftes in vervulling laat gaan.

Laai af