Jesus Christus is die Brood wat die ewige lewe gee

Skriflesing: Joh 6:22-40
Teksvers: Joh 6:35

Hoekom gebruik jy nagmaal? Is dit blote gewoonte of is jy werklik geestelik honger, en wil jy werklik versterk word met die ewige brood en die lewende water? Die Jode het ‘n wonderteken gesoek. Hulle wou sien en ervaar as voorwaarde voordat hulle sou glo. Hulle vra ook: “Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?”

Hulle het so pas die vermeerdering van die brood beleef, met vyf brode en twee vissies het Jesus meer as 5 000 mense gevoed en daar het twaalf mandjies oorgebly. Hulle wil nog ‘n wonderteken sien en hulle sou iets vir God doen.

Hulle moet egter niks doen nie, maar hulle moet glo in God en in Jesus Christus as die Seun van God. Om nagmaal te gebruik is ‘n daad van geloof, van erkenning dat Jesus Christus vir my sondes betaal het aan die kruis, sonder enige verdienste van my kant af.

Laai af