Nog ‘n jaar is byna verby

Nog ‘n jaar is byna verby. Oor ongeveer ‘n maand is 2018 vir altyd verby en sal ons DV 2019 ingaan. Die jaar het weereens verbygesnel en almal is verbaas oor hoe vinnig die jaar ten einde geloop het. Dit is altyd goed om retrospeksie te hou oor die afgelope jaar se bedrywighede. Weereens kan ons as gemeente getuig dat God in beheer was en is en altyd sal wees van ons almal se lewens. Op die afgelope kerkraadsvergadering het die verskillende kommissies gerapporteer oor die verskillende werksaamhede van die afgelo-pe jaar. Baie broeders en susters en kinders het baie werk ingesit om die gemeente bedrywighede vlot te laat verloop. Hoe moet ons dan nou alles evalueer? Maklik meetbare sake is sekerlik die finansies en al die ander bedrywighede. Ons kan getuig van evangelisasie, jeugwerk, bejaardebediening, hoeveel huisbesoeke gedoen is, hoeveel katkisasielesse is gegee, hoeveel kinders belydenis van hulle geloof gedoen het, ens.

Maar wat is die kern van alle bedrywighede? Die kern van alles lê in die groot gebod opge-sluit van Mat 22:34-46, wat gaan oor die liefde vir God en vir ons naaste. Het God al die eer gekry hierdie jaar in die gemeente en in jou persoonlike lewe? Die vraag is hoe eer jy God? God word geëer deur alles wat ons is en het en doen moet in afhanklikheid en tot eer van God gedoen word. Daarom het niemand iets om op te roem nie, maar het ons alles wat ons gedoen het in afhanklikheid, in gehoorsaamheid, gedoen wat God gevra het?

Alles wat ons is en het kom van God en behoort aan God. Daarom moet ons alles wat ons is en het in diens en tot eer en tot voordeel van God gebruik. Niemand kan op sy eie staande bly nie. As God ons nie dra en ons krag en genade verleen nie, sal ons nooit die lewe ten volle kan lewe nie. Maar nou het ons die voorreg dat ons lewe en ons sterwe tot eer van God is. Want uit genade het God ons geroep en wederbaar en aan Hom toegewy.

Aan God al die dank vir hierdie jaar se genade.

Aan God al die eer vir sy genade en liefde.

Mag alles wat ons is en dink en doen tot eer van God wees.

1 Tim 1:17

“Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.”

Ds Gerrit