Pyn in die lewe

Orals in die lewe is daar vandag pyn. Geestelike en fisiese pyn. As ons sensitief is in ons liefde vir mense, dan hoor ons dat mense swaarkry. Maar almal van ons het ook maar elkeen ons eie innerlike swaarkry en pyn. As jy pyn ervaar, moet jy egter biddend probeer uitkom by die oorsaak. Wat is die oorsaak van die pyn? As dit ’n fisiese pyn is, gaan ons dokter toe en op die manier kom ons agter wat die oorsaak is en dan kry jy medisyne of ’n operasie of welke behandeling. Soms is dit egter van so ’n aard dat jy net moet leer om daarmee saam te leef so goed as wat jy kan. Veral as die ouderdom begin intree, is daar dikwels onomkeerbare pyn en lyding vanweë die veroudering. Maar die grootste probleem is dikwels geestelik, sielkundig agv van ’n onvermoë, nie goeie menseverhoudings nie of in die meeste gevalle dan wat kulmineer in spanning “stress” en depressie en ander geestelike, emosio- nele toestande, wat ook psigosomaties reaksies tot gevolg kan hê.

As daar pyn is moet ons spesiaal, doelgerig daadwerklike hulp gaan soek, wat is die oorsaak van die pyn?

  • Eensaamheid is dikwels ’n pyngevoel wat jy beleef vanweë mense-verhoudings wat nie gemak- lik is nie, of alleenheid of ʼn geliefde wat gesterf het.
  • Skuldgevoelens is ’n pynlike emosie wat jy heel waarskynlik beleef omdat jy iets verkeerd gedoen het.
  • Depressie is een van die moeilikste siektes om te diagnoseer, te beleef en te behandel.

Ons leef in ’n sondegebroke wêreld waarin mense dikwels baie seer het vanweë baie verskillende oorsake. Daarom het ons genesing nodig. Innerlike genesing kan ons egter verkry, al gaan dit selfs met worsteling gepaard, as ons ons opreg eerlik tot die Here rig.

By God is daar genesing en uitkoms. Ons moet leer om reg te dink, te leef saam met mense. Ons lewe moet gerig wees op die Woord as rigsnoer, met God as ons Vader en Jesus Christus as ons Verlosser. Ons moet weet dat die Heilige Gees ons Trooster is wat aan ons gegee is. Daarom moet ons biddend genesing soek by God. Met al ons pyn en hartseer en swaarkry moet ons ons na God wend. Dit moet ons doen deur die Woord te lees.

  • Ps_119:105 “U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.”
  • 1 Tes_5:17 “Bid gedurig.”
  • Gal_6:2 “Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

    Mat 11:28-30

    “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.”

Ds Gerrit