Hart van vrede in oordeel en genade

Skriflesing: Romeine 9
Teksvers: Romeine 9:22-24

Glo jy dat die Here altyd regverdig is? Dat wat Hy ookal doen of besluit regverdig is? Die enigste verskil tussen ‘n gelowige en ongelo-wige is God se genade. Sy genade is sy genade. Niemand van ons verdien enige genade nie. Die wat gered word, kan maar net die Here dank vir sy genade. Dit is ‘n genade om God se vredeshart te kan hoor en tot inkeer te kan kom. Die wat verlore gaan, kan hulleself maar net blameer. God is nie daarop uit om mense te vernietig nie. Hy het nie ‘n vendetta teen die mens nie, maar bied vir die mense die lewe.

Die getroue Verbondsgod het sy wil van genade aan ons in sy Woord geopenbaar. Sy wil is dat mense in Christus tot inkeer en bekering sal kom. In Christus fokus Hy op die nadertrek van mense en nie op die wegstoot van mense nie.

Mag jy weet dat die Here met ‘n vredeshart met alle mense besig is. Hy bied sy genade aan. Geseënd is jy wat die roepstem van die Heilige Gees hoor en binne God se genade in Christus kan lewe. Die wat vir sy genade “nee” sê, sal ewig lewe sonder Christus. Daar is immers net ‘n lewe in Christus of ‘n lewe sonder Christus.

Laai af