God bewaar altyd sy kinders

Skriflesing: Psalm 121
Teksvers: Psalm 121:7,8

Meeste mense het al in hul lewens werklik eensaam gevoel. Eensaam en bang vir gevare. Was dit ’n donker nag? Was dit eensaam en alleen op die pad? Was dit eensaam en alleen op kantoor, laat in die aand of waar ookal en wat ookal die omstan-dighede. Ons almal is in vandag se tyd bedag op rowers wat kan toeslaan laat in die nag, helder oordag, motorkapers of waar ookal. Maar hierdie Psalm leer aan ons God se trou en God se genade en God se bewaring.

  1. God het die pelgrims bewaar.
  2. God bewaar ons vandag.
  3. God sal sy kerk bewaar.

Laai af