Volhardende godsdiens teenoor kitsgodsdiens!

Skriflesing: Jak 5:7-11
Teksvers: Jak 5:7-11; 1 Petr 5:10

Ons lewe in ’n wêreld waar alles vinnig, maklik, gebruikersvriende-lik en sonder moeite moet geskied. Daarom is daar kitsrestauran-te, kitskos, kitsbanke, kitsgeluk, kitsrykdom, kitsantwoorde… maar daar is ook ’n soeke na kitsgodsdiens.

Kitsgodsdiens is waar “godsdienstige verbruikers” op soek is na ’n God wat hulle blitsvinnig kan help en tot hul diens is. Goedvoel-godsdiens, kitsgodsdiens, kitsgeloofsantwoorde, kitsgesondheid. Oppervlakkige godsdiens wat geen diepte het nie. Hierdie gods-diens is oppervlakkig. God vra van ons volharding en opregtheid en diepte. Daar is ook swaarkry wat lei na opregte geloof.

Ons gaan na drie sake kyk:

  1. Volhard in die geloof onder beproewings.
  2. Volhard soos boer, profete en Job.
  3. Volhard en weet dit is God wat die krag daartoe gee.

Laai af