Verleentheid of geleentheid?

Dit is opvallend dat daar baie keer twee tipe reaksies is op uitdagings of krisisse in mense se lewens. Aan die een kant is daar mense wat die krisis, die probleem en die gevaar raaksien. Aan die ander kant is daar mense wat elke uitdaging as ‘n geleentheid sien. Wat is dit wat maak dat sekere mense eerder positief as negatief op die lewe met sy uitdagings reageer? Een ding kan ons vir mekaar egter sê en dit is dat die Here in sy Woord aan ons die genade leer om eerder positief as negatief te wees. Ons word geleer dat die wat in Jesus Christus glo, nuwe mense is en dat die oue verby gegaan het. Ons word geleer dat die Heilige Gees as Troos-ter altyd met ons is. Ons leer dat die Here alles ten goede laat meewerk vir die wat in Jesus Christus glo.
Vandag is die eerste keer dat die Gereformeerde Kerk Queenstown by ons eredienste begin inskakel met ‘n direkte uitsending vanuit ons gemeente tot by hulle gemeente. Die gelowiges in die Gereformeerde Kerk Queenstown het onder leiding van die Heilige Gees ‘n verleentheid omskep in ‘n wonderlike geleentheid. In plaas daarvan om moedeloos te word, negatief te word, het hulle die leiding ontvang om na alternatiewe te begin soek. Deur hulle inisiatief het hierdie gelowi-ges die deur oopgemaak vir toekomstige bediening vanuit die Gereformeerde Kerk Centurion wat vra om verder ontgin te word.
Mag dit wees dat jy wat aan Jesus Christus behoort ook in al die uitdagende dinge in jou persoonlike lewe, in ons omgewing en land nie radeloos of verleë sal staan nie.
Ons bely immers dat ons tot alles in staat is deur Jesus Christus wat ons krag gee.
Kom laat ons ‘n verskil maak deur eerder die geleenthede om Christus te verkondig raak te sien, as al die slegte en verkeerde dinge rondom ons.
Ds Paul