God as die Skepper God en omgee God wat ons kroon as heersers

Skriflesing: Psalm 8
Teksvers: Psalm 8:2,10

Hierdie is ’n natuurpsalm waar God se grootheid besing word. God se almag as God self en sy pragtige skeppingswerk word gestel teenoor die nietigheid van die mens.

  1. God word besing omdat Hy die Skeppergod is.
  2. God word besing omdat Hy vir ons omgee.
  3. God word besing omdat Hy ons kroon as heersers. v5-8

Vrae wat ons elkeen moet antwoord is:

  • Hoe dink jy oor die skepping waaroor jy moet heers?
  • Hoe pas jy die skepping op deur dit nie te vernietig nie?
  • Sien jy God se grootheid raak in die skepping?

Laai af