Sending en Evangelisasie

Aktiwiteite

Plaaslike projekte
– Sothobediening & Geletterdheidsklasse
– Bybelverspreiding: Borg-’n-Bybel
– Bybelverspreiding: Biblos
– Ondersteuning GK Tembis
– Mukhanyo Kollege & Afstandsonderrig
– Dissipelskapaksie

 

Buitelandse Sendingprojekte
– Covenant College: Zambia
– Hefsiba ICHO: Mosambiek
– Sendeling Ettiene Vercueil
– Botshelo Trust: Botswana