Mag die Here se wysheid en kennis jou stukrag in die lewe wees!

Skriflesing: Efesiërs 1
Teksvers: Efesiërs 1:15-21

Elke keer as Paulus aan die gelowiges in die gemeente van Efese dink, dank hy die Here vir hulle geloof en liefde.
Daarom kan hy ook bid dat die gelowiges ware wysheid, kennis en insig van die Heilige Gees sal ontvang. Sodoen-de sal ons al hoe meer tot die besef kom oor hoe groot en wyd en diep die mag en krag van die Here nie net in Christus is nie, maar ook in ons eie lewens.
Mag jy die vreugde van die grootheid van die Here ken en dit aan ander oordra.

Laai af