God bly, ten spyte van alles wat in die wêreld gebeur, in beheer

Skriflesing: Daniël 8
Teksvers: Daniël 8: 20-26

In hierdie hoofstuk verduidelik die engel Gabriël aan Daniël waarop die toorn van God gaan uitloop in die eindtyd. Hier word na wrede- en bose heersers deur die eeue heen gekyk.
Wanneer die Antichris in persoon op die toneel verskyn, is dit die tyd wat die sonde en goddeloosheid sy hoogtepunt bereik. Hy sal baie sterk word, bloot maar net omdat die Here dit sal toelaat. Dan sal die einde van die wêreld aanbreek. Hy is ‘n verwoester van formaat, en behaal by dit alles, geweldige sukses. Hy sal selfs die volk van die Here doodmaak. Hy sal selfs in sy hoogmoed, oorlog teen die Here verklaar. Hierdie is baie swaar tye vir die gelowiges. Maar die Here sal Hom vernietig.
Geweldige wreedheid, magsbeheptheid en wreedheid voer dus in hierdie hoofstuk die botoon. Sal jy moed hou in jou geloof en vertroue in die He-re? Sal jy kan aangaan om die Here te dien onder druk van vervolging en wreedheid teenoor jou geliefdes en jouself?
Weet verseker dat net die Here vir jou deur sy Gees sal dra deur hierdie wrede en skrikwekkende tye.

Laai af