Die Here is ons ewige Koning ten spyte van menslike kortsigtigheid

SKRIFGEDEELTE: 1 Samuel 12
TEKSVERSE: 1 Samuel 12:19-25

Reeds in 1 Samuel 8 het die Israeliete gesê dat hulle ook ‘n menslike koning wil hê, net soos die ander volke. Samuel was te oud volgens hulle om verder ‘n leier te wees. Die volk het verder vir Samuel gesê dat sy seuns nie goeie leiers was nie. Sy seuns het hulleself verryk ten koste van ander, het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Hierdie saak was vir Samuel werklik verkeerd gewees. Tog het die Here vir Samuel opdrag gegee om aan hulle versoek te voldoen. Ten spyte van die volk se dwaasheid, ten spyte van hulle verkeerde besluite, bly die Here egter getrou aan sy verbondsbelofte.
Mag jy in die keuses wat jy maak, die wysheid kry om naby aan die Here te bly en Hom meer te vertrou as jou eie insig.

Laai af