Volhard in die geloof!

Skriflesing: Heb 11:32-39
Teksvers: Heb 11:32-39

Geloof is sekerlik die grootste geskenk wat ons van God gekry het. Hierdie geloof is so kosbaar dat ons dit as geskenk moet koester en moet vashou en moet gebruik en alles tot eer van God. Sonder geloof kan ons nie lewe nie.
Wat doen jy met jou geloof? Koester jy dit deur nie net Bybellees nie, maar Bybelstudie. Bewaar jy dit deur aanhoudende gebede? Dank jy God elke dag vir jou geloof?

  • Geloof in God is ’n geskenk van God.
  • Geloof in God moet nie prysgegee word nie.
  • Geloof in God hou groot beloning in.

Laai af