Vir 'n kaart, kliek hier.  Ons saai ook uit op die Internet! Kliek hier om in te luister.   Kry die nuutste kommunikaatjie.

Ons gee om vir Mekaar

Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

  • Deon Pohl sterk aan na ʼn operasie (A10— 664 6590).
  • Jaap Hoogendoorn het behandeling ondergaan (B20—664 6385).
  • Jeanine Kotze sterk aan na ʼn operasie, dogter van Buks Kotze ( C3—664 2945).
  • Ella White het ʼn nekoperasie ondergaan (A11—643 0111).

“Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm Hom oor ons.” Ps+. 116:5

Meelewing
Meelewing word betuig met Phillip, Phillipa Weyer en familie na die afsterwe van Ella Yssel gedurende
die week.

Katkisasie

Vandag (19 Februarie): Les 5; Sb 9-4:1
Volgende week: Les 6; Sb 9-4:1

Diensbeurte

Ouderlinge: Hennie Jv Rensburg, Gerrit Kamper (Alethea)
Diaken: FC Pelser