Nuus

Volg vandag se diens hier.

Follow today’s service here.

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/

Aankondiging van Kerkraad:

Die Kerkraad het op sy vergadering van Donderdagaand 19 Maart 2020 ’n besluit geneem, in navolging van die regering se beroep t.o.v. byeenkomste, dat die eredienste vanaf eerskomende Sondag 22 Maart tot en met insluitende 12 April 2020 net elektronies uitgesaai sal word. Die Bedieningskommis-sie sal die situasie weekliks monitor en inligting deurgee. U word versoek om mee te doen aan die elektroniese dienste deur in te skakel, hetsy luister of te kyk.

Vir verdere navrae skakel u wyksouderling.

Ons gee om vir mekaar:

  • Elna de Bruin sterk aan in Unitashospitaal (A2—083 664 2050).

  • Riana Carstens sterk aan na ʼn enkeloperasie (C4—667 2370).

  • Maureen Beumer sterk aan na ʼn skoueroperasie (C7—082 297 6446).

  • Andrew Marx sterk aan in Unitashospitaal na ʼn operasie (B12—663 9708).

  • Ds Pieter du Plessis sukkel met sy gesondheid (B11—653 1578).

Geluk

  • Alme Hugo wat Blitsbrein op nasionale TV gewen het!

Lees die kommunikaatjie vir nog nuus.

Kollektes kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper;

Vir Barmhartigheid:

 

 

 

 

 

 

Kerkkas (of soos aangekondig):

GOD IS VIR ALTYD VIR ONS ‘N TOEVLUG

Skriflesing: Psalm 46:1-12 (2 Kon 18,19; 2 Kron 32; Jes 36,37)
Teksvers: Ps 46:2-4,11-12

God was nog altyd ’n toevlug. Dit beteken God was nog altyd dié een na wie toe ons gevlug het, met al ons nood, hartseer en blydskap. Die agtergrond is waarskynlik die verlossing van die stad Jerusalem toe die wrede Assiriërs die stad in die tyd van koning Hiskia wou inneem. Die Assiriërs was ’n baie wrede nasie wat verskriklike dinge gedoen het met die gevangenes en stede wat hulle oorwin het. Vandag het ons ook met ’n verskriklike werklikheid van die Corona-Virus te doen. Die algehele inperking “lock down” waaraan die hele land onderworpe is, met die dreigende siek word van baie mense, is ’n werklikheid. Maar juis in hierdie tyd is ons as Christene nie bang nie want God se genade en liefde is onmeetlik groot.

Ons gaan na drie sake kyk:

  1. God is ons toevlug en beskerming.
  2. God is die rede vir groot dankbaarheid en blydskap.
  3. God is ons God wat altyd geëer word.

Laai af