Vir 'n kaart, kliek hier.  Ons saai ook uit op die Internet! Kliek hier om in te luister.   Kry die nuutste kommunikaatjie.

Katkisasie

Vandag (22 Januarie): Les 1; Ps 116:1
Volgende week: Les 2; Ps 123:1

Diensbeurte

Ouderlinge: Gerrit Kamper, Jan Reesink (Alethea)
Diaken: Pierre Struwig

Vergaderings

Alle diakens betrokke by die reëlings vir die Kerkkamp in September word gevra om direk na afloop van die oggenddiens agter te bly vir ʼn kort vergadering.

Ons gee om vir Mekaar

Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

  • Willie Loots sterk tuis aan na ʼn operasie (A9—662-1622).
  • Lettie van Wyk sterk aan in Unitas Hospitaal met longontsteking (A15—082 574 7608).
  • Lindie de Souza sterk aan na ʼn operasie (A11—079 732 9729).
  • Lidia Coetzer sterk aan na ʼn operasie (B15—654 6210).
  • Helena de Beer sterk aan in die hospitaal (A7—664 2876).
  • Louisa vd Walt sterk aan na ʼn operasie (C12—664 6335).

“Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm Hom oor ons.” Ps+. 116:5

Glyklip 2017

Kalendar 2017

Kalendar 2017