GloMediaTV skop volgende week af!

GloMediaTV is ‘n internetgebaseerde TV-kanaal wat geloofsprogramme op die Reformatoriese grondslag beskikbaar stel.

Sover is die volgende programme beskikbaar:

 • 50 Bybelverhale vir kleuters van 5 minute elk.
 • 20 Bybellessies en sang vir kleiner kinders van 12 minute elk.
 • 5 Tienerprogramme oor aktuele aangeleenthede.
 • 7 Stories van Hoop waar gelowiges hul eie geloofspad deel.
 • 12 Dagstukkies van 5 minute elk (wat gratis via sosiale media versprei word).
 • 25 Bybelboodskappe van 12-15 minute elk.
 • 10 Bybelskool-aanbiedings van 15 minute elk.
 • 5 Besprekingsprogramme waar ‘n paneel van kenners oor aktuele saampraat (en verskil).

Heelwat van die programme word deur Gereformeerde predikante of lidmate gelei of aangebied.

Al bogenoemde is egter net die begin, want hiervandaan vorentoe sal meer 250 minute se kykstof per week bygevoeg word tot die platform.  Daar sal ook volledige eredienste opgeneem word, kerknuus en lidmaattoerusting sal aan die orde kom en daar sal gewerk word aan ‘n kerkmusiekprogram waar Afrikaanse gemeentesang sentraal staan.

En eerskomende Sondag, 16 Februarie 2020, skop hierdie kanaal af!   Gaan besoek bloot die webblad www.glomedia.tv en sien wat vir jou aangebied word.

GLOMedia.tv funksioneer as ‘n internet-gebaseerde betaalkanaal (soos Netflix) en die koste beloop R49 per maand of R550 per jaar.  Oupas en oumas kan ook namens hulle kleinkinders inteken en so sorg dat die volgende geslagte opbouende videomateriaal het om na te kyk.  Daar bestaan ook die opsie om selfs kinders uit mindergegoede huise te borg om toegang tot die kanaal te hê.

Enige persoon kan bloot die webblad www.glomedia.tv besoek, aanlyn inteken en so deel word van hierdie opwindende gemeenskap van gelowiges aanlyn.

Nuus

Luister na die eredienste hier.

Kyk na direkte video uitsendings hier!

For English services click here:

Diensbeurte:

Ouderling:  Mias Smit
Diaken: Pieter vd Merwe

KATKISASIE:
Vandag: Les 4, Ps 146:1
Volgende week: Les 5, Sb 9-4:1

Ons gee om vir mekaar:

 • Hannie vd Bergh sterk aan na ʼn knievervangingsoperasie (C7—663 3649).

 • Willy Bakker sterk tuis aan (A6—007 1972).

 • Marietjie Smit sterk aan in Unitas Hospitaal (A7—071 362 9164).

 • Meelewing word betuig met Anneri Jankowski en gesin. Anneri se vader is gedurende die week oorlede.

Vergaderings

17 Feb—Evangelisasie kommissie 19:00
20 Feb—Instandhoudingskommissie 18:00

Lees die kommunikaatjie (of by die deure) vir nog nuus.

God kan doen wat jyself nie kan nie

Skriflesing: Joh 3:1-10; Joh 7:45-52; Joh 19:38-42 (Nikodemus); II Kor 3:18
Teksvers: Joh 3: 3
HK: Sondag 3

Niemand is so blind as die een wat nie kan sien nie! Ag, ek bedoel, as die een wat nie wil sien nie. Die blindheid van die sondaar is so ernstig dat net ʼn wonderwerk hom kan help. In sonde ontvang en gebore – geestelik blind gebore – so is die sondaarmens sedert die sondeval.

Die klem moet op ons onvermoë gelê word: Ons kan nie! Wel, ons kan nie, tensy ons weergebore word. En dit is presies die bedoeling van Jesus se boodskap aan Nikodemus en die Jode. Voordat jy waarlik getroos in Christus kan lewe, móét elke mens eers sy eie onmag ken en bely, en dan sal ook die evangelie ’n soete bevryding wees wat jou dank vir die Here se genade wakker maak.

Laai af

Met God se hulp bou ons en leef ons ’n geseënde lewe.

Skriflesing: Psalm 127

Ons hoor dikwels dat mense sê: Ek het hard gewerk vir my geld!..

Daarom verdien ek ’n nuwe kar, ’n mooi huis, ’n luukse vakansie, ’n goeie inkomste, daarom het ek die reg op ’n goeie lewe. Die Pelgrims is op pad na Jerusalem of binne in Jerusalem en hulle besing die Verbondsgod se genade en sy seëninge wat op sy volk rus. Elkeen wat in afhanklikheid van God leef, verkry die seëninge van God op verskillende maniere.

Ons gaan na drie sake kyk:

 • God bou met sy seënende hand.
 • God beskerm met sy seënende hand.
 • God beskik ’n geseënde lewe.

Laai af

Droomverlore

Wanneer ons jonk is, het ons baie drome oor die lewe. Klein kindertjies beleef hulleself in die wonderlikste fantasiewêrelde waar hulle seerowers en prinsesse kan wees. Hoe ouer ons egter word, hoe moeiliker word dit om te droom soos ‘n kind oor wat die lewe mag inhou.

Dit is veral wanneer ons begin om die realiteite van die lewe te ervaar, wat ons drome begin uitsterf en ons droomdroogtes beleef. Ja natuurlik is daar altyd iemand wat al hierdie groot drome het, en altyd nog groter droom al misluk al hulle pogings, maar hier bedoel ons eintlik die begeerte en verlange om in jou lewe iets te bereik wat van waarde is.

Elke mens droom daarvan om gelukkig te wees. Elke mens droom om deel van ‘n huisgesin te wees, om te behoort, om ‘n lewe vol betekenis te leef. Elke mens het drome, en begeertes van dit wat hulle graag in die lewe wil bereik.

Dit is juis daardie ambisie en hoop op die toekoms wat ons dryf en aanspoor. Dit is juis daardie droomvrou of droomman wat maak dat jy snags wakker lê en wag, of duisende kilometers sal ry net vir ‘n uur of twee saam. Dit is daardie droom van ‘n werk of besigheid wat jou nagte en dae besig hou en deurdruk om te realiseer.

En dan kom daar soms droomdiewe, wat in ‘n oomblik al jou drome aan skerwe laat spat en alles ontaard in ‘n nagmerrie. Daardie diagnose van die dokter dat jy terminaal is, of die uitslae wat wys dat jy nie kan kinders kry nie. Daardie brief van jou werkgewer dat jy afgelê gaan word, of die oproep wat jou skok oor die dood van ‘n familielid of vriend…

Jy wens eintlik dat jy net droom, dat dit ‘n nagmerrie was, maar helaas. Jou lewensdroom word ‘n verskrikking. In ‘n oomblik voel dit asof jou hele lewe betekenisloos en doelloos word. Jy word hopeloos en gee moed op. Jy wil nie meer nie, want jy kan nie meer nie. Jy is so moeg gestry en baklei dat jy wens dat hierdie nagmerrie net moet eindig!

Dit is juis hier waar die Blye Boodskap, die Evangelie ons weer nuwe moed gee, hoop gee. Nie dat die Here al ons probleme gaan laat verdwyn nie. Maar dat Hy in al hierdie bekommer-nisse en probleme ons sal bystaan.

Jesaja 41:10: “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.”

In al ons aanvegtinge kan ons op die Here bly vertrou. Moenie dat die wêreld se bekommernisse jou drome steel nie, maar rig jou hart op die koms van ons Bruidegom, ons Droomman. Laat jou hart bly word oor Hom, want Hy is getrou. Sy beloftes is nie net mooi wense nie, dit is ons blydskap en hoop!

Plaas jou lewensdrome in Sy hand, vertrou dat Sy wil sal geskied en jy sal nooit teleurgesteld wees nie.

Ds Lourens

Die wet ontbloot ons gebrek aan liefde

Skriflesing: Matteus 5:17-48
Teksvers: Matteus 17-19
HK: Sondag 2

‘n Mens kan jou maklik misgis met die wet… Baie Christene verklaar met groot bravade dat die wet geen betekenis of plek meer het in Christus nie, maar helaas.

In Christus spreek die wet nog baie skerper. Jesus wys ons deur die vervulling van die wet hoe gebrek-kig ons begrip van die wet en daarmee van die liefde is.

Ons staan vanaand stil by die tema: Die wet ontbloot ons gebrek aan liefde.

Laai af