Nuus

Eredienste

08:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank. 09:30 erediens word nie uitgesaai nie en is ‘n herhaling van 08:00.
11:30 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar

  • Marie Boshoff ondergaan die week ʼn operasie (B14—654 1860).
  • Fanie de Bruin sterk aan in Unitas hospitaal, hy gaan volgende week ʼn knie-operasie ondergaan (A2—073 047 3364).
  • Albie Venter gaan gedurende die week ʼn prosedure ondergaan (B7—664 1117).
  • Wim Prinsloo sterk tuis aan na ʼn breukoperasie (C13—082 570 2036).

Geluk

  • Jan en Christine du Plessis met die doop vanoggend van Chanelle du Plessis.
  • Ben en Larita met die geboorte van Ané Steyn.

Katkisasie

Vandag (25 Oktober): Les 23, Ps 42:1
Volgende week: Les 24, Ps 48:1
Gr 8 -11 soos gereël deur onderwyser

Lees die kommunikaatjie vir nog nuus.

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

 

 

 

 

 

 

Kerkkas (of soos aangekondig):

 

 

 

 

 

 

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/

Jou woord is jou eed

Skriflesing: Matt 5:33-37; 23:16-22
Teksvers: Matteus 5:37
HK Sondag 37

In die derde gebod is dit baie duidelik waar dit gaan om die Naam van God dat ons in geen opsig dit ligtelik moet opneem nie. Want aan die Naam van God word sy eer gekoppel en is heilig omdat dit sy wese voorstel. Daarin is die miskenning van God se Naam en die misbruik ‘n belangrike saak wat ons nie mag ignoreer nie. God wil dat ons sy Naam nie misbruik nie maar wel dat ons Hom reg aanroep!

Wat het eedswering dan met die Naam en die regte gebruik van die Naam van die HERE te doen? Om te sweer of ‘n eed af te lê beteken om ‘n verbond aan te gaan of dan ‘n kontrak, ‘n belofte. Met hierdie verbond stel jy as persoon die waarheid bo alle dinge. Omdat geen mens in jou hart kan sien of dit wat jy sê die waarheid is of nie, word daar gewoonlik dan op God beroep om as getuie te dien.

Ons staan vanaand stil by die bergrede waarin ons Here Jesus ons leer dat ons woord ons eed is.

Laai af

God sien alles

Skriflesing: Gen 30: 25-43; Gen 31 :1-17,41,42; Heb 11: 21; Psalm 121:1-5 (1Pet4:19)
Teksvers: Hebreërs 11:21(Gen 47:31)

Ai, die arme ou Jakob darem. Hy het vir homself soveel moeilikhede op die hals gehaal. Sy eie planne skelmstreke het hom niks anders as stres en sorge besorg nie en vir sy huisgesin nie goed gedoen nie. Die onreg van die skelmstreke teenoor hom gepleeg het dit nie juis makliker gemaak nie. Ons hoor dat die twintig jaar vir Laban vir hom tog ook moeilike tye was. Die teksgedeelte leer ons egter dat geen onreg teenoor hom gepleeg ooit God se oog ontgaan het nie. En vir God se kinders in die wêreld van onreg en korrupsie geld dit as ‘n troosvolle boodskap.

Nota: In Gen 47:31 lees ons dat Jakob in aanbidding buig oor die koppenent van sy bed., terwyl Heb 11 meld dat hy aanbid oor die knop van sy staf. Die verskil kom in Hebreërs wat aanhaal uit die LXX wat ’n ander lesing het as die MT van die Ou Testament. Die stamwoord is dieselfde, die klinkers verskil. (matê = staf en mitah = bed). Dit maak aan die wese van die saak geen verskil nie. In beide lesings gaan dit immers daaroor dat Jakob aan die einde van sy lewe/ in sy ouderdom ’n dankbare aanbiddende houding in onderwerping aan die wil van God ingeneem het.

Laai af

Die dringende vervulling van die Heilige Gees

Ons wat in Suid Afrika bly, besef die water-nood van Suid Afrika. Ons besef en weet as dit nie reën nie, dan is daar nie lewe nie. Plante, mense en diere gaan dood. Kyk maar na die onlangse droogtejare in die Kaap met die dreiging van “dag zero”, as daar geen water sou wees nie. So het ons bewus geraak van bv Theewaterskloofdam, wat Kaapstad direk van water voorsien. In 2018 het die dam net 12% water gehad. Nou loop hy oor.

Maar besef ons die geestelike nood wat daar in ons land is. Die probleem is dat die meeste mense nie eers weet dat hulle ’n geestelike nood het nie. Ja ook sommige Christene besef nie eers dat hulle geestelike nood het nie. Want soos wat ons elke jaar opkyk vir reën en bid vir reën, so kyk ons nie op na God vir hulp nie. As ons nie biddend en in afhanklikheid opkyk na die God vir reën, geestelike reën, vervulling met die Heilige Gees nie, gaan ons weens ’n geestelike droogte al meer agteruit.

God het ’n verbond met ons gesluit dat Hy altyd vir sy kinders sal sorg. Dit is so waar, maar Hy het ook beveel dat ons vir Hom ’n volk moet wees. God wil hê ons moet biddend voor Hom buig en ook ons geestelike dam biddend, afhanklik, vertrouend op Hom, self ook vul.

Hoe vul ons ons geestelike dam? Ons doen dit deur te dors na die lewende water? Lees: Joh 4:10,11; Joh 7:38

Vervulling met die Heilige Gees is veral baie nodig namate die oordeelsdag nader kom. Die dringende dors moet al meer daar wees om staande te kan bly teen die Satan wat dringend anargie, wetteloosheid en ongeloof wil bewerk. Maar as ons vol is van die Woord en die Gees, is daar niks wat ons sal kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. Dan is ons in staat om oor te loop en uit te deel en soos reënwater die land te benat. Dan sal ons ‘n lig en ‘n sout in ons land wees, wat die geestelike dors sal les tot eer van God.

Vul jou geestelike dam elke dag deur gebed en Bybellees!

Ds. Gerrit