Wat is die mens dat U aan hom dink?

Skriflesing: Hebreërs 2:1-18; Psalm 8:1-8
Teksvers: Hebreërs 2:6-9

Jesus Christus is meer uitnemend as die engele. Hy is die ewige ware God, die Eie Seun van die Vader. Maar Hy wat so uitnemend is, het selfs minder as die engele geword. 

Hy het sy eer en heerlikheid prysgegee om as mens aan sy broers gelyk te word. Oor die engele is Hy nie besorgd nie, maar oor die nageslag van Abraham. 

Wat is die mens tog, dat U aan Hom dink? 

Gewone mense dra die Kersboodskap

Skriflesing: Lukas 2
Teksvers: Lukas 2:8-20

Al ooit die vraag gevra waarom God juis aan die herders op Bethlehem se velde dié groot nuus bring? Of kom ons los die hoogdrawende woord en noem hulle sommer gewone skaapwagters. Veldmense. Vuil mense. Dom mense. Die lae klas! En was die onbetroubares en onreines, en tog maak die Here Homself eerste, heel eerste aan hierdie groep bekend.
Dit sal ook later blyk dat baie min mense hulle aan die skaapwagter ”fabels” gesteur het, want jare later weet niemand meer dat Jesus in Bethlehem gebore is nie en niemand glo dat Hy die Messias is nie.
Jesus kom vereenselwig Hom met die gewone mense en gebruik hulle selfs as die eerste “sendelinge” van die evangelie!

“Nie in die wit paleise”

– NP Van Wyk Louw 

Nie in die wit paleise nie
wou Hy (uit soewereine wil)
tot ons soort staat gebore word;
maar, waar die Kuise en die Arme stil
en buite die hotel se poort
verniet loseer het in die stal,
het Hy, Visarendjie van God,
in ons benoude vlees geval.
Die eerste oë wat Hom sien,
was skaapwagters vol strooi en stof;
kras manne wat in skerms woon
en ruik na bok en rook en mof;
ná baie dwaal en baie soek
en selfs digby Herodes vra! –
kom eindelik die Wyses tóg
met goud en wierook agterna.


Hy het sy eerste kern gekies
nie uit geleerdes in die Skrif
of dié wat hande en borde was
met koue voorgeskrewe drif;
maar vissers en ‘n tollenaar
die ‘t Hy geroep met sagte groet:
manne met harde hande en sweet
en eelte, en ‘n oop gemoed.


En toe Hy sy groot net uit laat gooi
regs van die boot en links en regs,
het Hy ingesleep: ‘n vreemde prooi –
‘n visvangs soos die óú Wet slegs
in skaam vermoede kon vermoed – :
melaats, besete, ryk of klein;
sondaars van elke kleur en geur,
maar in sy glimlag, skielik: rein.”

Nuus

(Last updated on Desember 6th, 2021)

Telefoon nommer

Neem asseblief kennis van die kerkkantoor se tydelike nommer: 060 696 7373
Die gewone nommer is buite werking.

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank.  
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

“…die Here sal my onder sy sorg neem.” Ps 27:10

  • André Celliers het ʼn draai in die hospitaal gemaak (A14—660 0952).
  • Jan Heystek sterk tuis aan na ’n operasie (A10—082 337 0081).
  • Bieuwkje Pretorius ondergaan die week ʼn prosedure (A3—662 0401).
  • Meelewing word betuig met:
    • Bennie en Cornea van Nieuwenhuizen na die afsterwe van Cornea se moeder.
    • Charl en Hannie vd Bergh na die afsterwe van Charl se swaer.

Lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra.

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Katkisasie

Lees meer hieroor in die kommunikaatjie.

Navrae: Pieter van der Dussen 082 416 7188 / vddussenpieter@gmail.com

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/