Nuus

Luister na die eredienste hier.

Kyk na direkte video uitsendings hier!

For English services click here:

Diensbeurte:
Ouderlinge: Gerrit Kamper, Jan Nel (Alethea)
Diaken: Tinus Nel

KATKISASIE:
Eers weer in 2020

Ons gee om vir mekaar:

 • Martie de Jonge sterk aan na ʼn operasie (A14—071 108 8944).
 • Ronnie Anderson sterk aan in Meulmed Hospitaal (B10—654 0625).
 • Magriet Erasmus het ʼn draai in die hospitaal gemaak (B12—654 9108).
 • Johan Snyman ondergaan môre ʼn ernstige operasie in Eugene Marais hospitaal (C6—667 4003).
 • Theo Westervelt het geval en sy heup en ribbes gekraak (C9—667 1506).

Geluk:

 • Thys en Marlie Maree met die doop van Leah vanoggend.
 • Philip en Marlet Schutte wat gister in die huwelik bevestig is.
 • Hendri en Jeske met die geboorte van Anne vd Walt.
 • Gelukwense aan ds Maarten en Phia van Helden met die geboorte van hul 15de kleinkind. Dit is ook Frans en Heidi vd Walt se 5de kleinkind.

Kersdag…

…se Erediens begin om 08:00.

Lees die kommunikaatjie (of by die deure) vir nog nuus.

Ontvang die keur van God se seën en bring aan Hom al die lof, eer en aanbidding

Skriflesing: Efesiërs 3
Teksvers: Efesiërs 3:14-21

Die Blye Boodskap van die redding in en deur Jesus Christus, vir alle mense, maar veral ook aan die heidene, bring vir Paulus in ‘n heilige gebedsverwondering. Kan dit waar wees dat die genade van Jesus Christus nou aan alle mense beskikbaar is? Ja dit is die wonder van die Here se liefde en onverdiende genade.

Paulus se gebed is dat die Here die gelowiges, deur die Heilige Gees, innerlik sal versterk. Verder bid hy dat Jesus Christus deur die geloof in die harte van elke gelowige sal woon. Mag elke gelowige daarom elke dag standvastig in die liefde van die Here gewortel en gegrondves bly. Sodoende sal elke gelowige in staat wees om die alles omvattende liefde en wysheid van God te ver-staan en te ken.

Aan Hom alle lof en eer.

Laai af

Bybelstudie by Eljada

Verbly julle altyd in die Here,…” Fil 4

‘n Groep van 10 eenvoudige mense sit om die tafel in die sitkamer van Eljada Huis, Daspoort. Ons sing die lied; “Verbly jou in die Heer…”. Ons praat oor Paulus wat die brief aan die gemeente in Filippie vanuit die gevangenis skryf en in die vier hoofstukke 13 keer oor vreugde skryf.

Vreugde in lyde. Vreugde in diensbaarheid. Vreugde in geloof. Vreugde in gee. Watter vreugde is dit? Dis beslis nie ‘n wêreldse vreugde nie, met kersliggies, lekker ete en geskenke nie… en as ek dit nie het nie voel ek eensaam en wil selfmoord pleeg, nie. Watter vreugde is dit dan wel?

Om Hom te ken en die krag van Sy opstanding en die gemeenskap aan Sy lyde terwyl ek aan Sy dood gelykvormig word” ( Fil 3:10). Vir Paulus het alles wat hy gehad het skade en rommel geword om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, sy Here te verkry (Fil 3;8). En as ons die vreugde ken, is die kersliggies en die fees en die oordadige ete en geskenke skielik niks in vergelyking met dit wat Jesus ons wil gee nie. Dan ervaar ons ‘n vrede “wat alle verstand te bowe gaan”. ‘n Vrede en vreugde wat nie afhang van aardse omstandighede nie, maar ‘n diepe besef van vreugde omdat God in beheer is van my lewe en dat Hy goed is en in ‘n verhouding met my wil staan.

Toe kom Annatjie van Schalkwyk (bestuurder van die huis) die vertrek binne, onlangs gediagnoseer met pankreas kanker. Sy straal die vreugde waaroor ons sopas gepraat het uit, en vertel dat dit nie saak maak wat gaan gebeur nie, haar lewe is in die hande van God. In daardie uur het daar nog meer gebeur. ‘n Nuwe meisie kom binne net toe ons met gebed geopen het. Haar naam is Hirra, wat diamant beteken. Sy is 19 jaar oud, in Pakistan gebore en vanaf haar twaalfde jaar in Suid-Afrika. Sy is opgevoed in die Moslem-geloof en ken die Koran baie goed. Toe hoor sy van Jesus in die Christelike geloof en begin om die Bybel te lees. In die Koran het sy ook oor Jesus gelees, maar nie as Saligmaker nie. Nou wil sy die Bybel lees en leer en ‘n Christen word.

Ons was amper klaar, toe Annatjie kom vra of die mense gou wil kom help om ‘n skenking af te laai, wat sopas besorg is. Daarna sluit een van die mense af met gebed en dank die Here vir die oorvloed wat Hy vir hulle gestuur het en nog stuur, meer as wat hulle kon dink of vra. Wat ‘n vreugde!

Toe ek terugry, is my hart vol vreugde en dankbaarheid oor die spesiale tyd wat ek by Eljada gehad het. Dit is deur die Here geseën.

Bid asseblief vir Eljada en die mense daar en ook vir Annatjie in haar siekte.

Indien jy een of twee keer per kwartaal na Eljada wil gaan en ‘n Bybelstudie/oordenking wil aan-bied, laat weet vir Petra Swanepoel, sel. 082 927 7324. Dink en bid daaroor. Eenvoudiges erf die Koninkryk!

Mieke van der Smit

Engele bring die goeie tyding van ware vrede!

Skriflesing: Luk 2:1-20
Teksvers: Luk 2:9-14

Die eerste direkte aankondiging van Jesus Christus se geboorte word deur ’n engel gebring. Die engel bring dit aan anonieme skaapwagters. Verwonderd en met ’n heilige vrees luister die skaapwagters na hierdie boodskap. Die engel troos hulle om nie bang te wees nie. Om dit verder te beklemtoon verskyn daar ’n menigte van engele wat ’n loflied sing, ’n hemelse koor van volmaakte sang. God se heerlikheid word openbaar in sy Seun. Die eenvoudige krip word ‘n heilige plek, want ons Here Jesus Christus lê daarin as die Seun van God en die Seun van die mens.

Ons gaan na drie sake kyk vanaand:

 • ’n Engel bring die goeie tyding.
 • Engele juig oor die goeie tyding.
 • Die goeie tyding is ware vrede.

Laai af

Loof God omdat Hy goed is en goed is sonder end.

Skriflesing: Fil 1
Teksvers: Fil 1:6 -11

Vanoggend, soos elke Sondag, herdenk ons die opstanding van Jesus Christus. Vanoggend is daar ook 21 jong gelowiges wat met blink oë en met vaste oortuiging hulle geloof in die Drie-Enige God openlik voor die Here en voor die gemeente kom bely. Verder is vandag ook ‘n voorbereidingsdiens met die oog op volgende Sondag se nagmaal. Wat ‘n wonderlike dag vol geleenthede en uitdagings!

In 1 Timoteus 1:6-11 kom Paulus om onder leiding van die Heilige Gees die positiewe gedagte en oortuiging te verwoord dat God, wat die goeie werk in die gelowiges se hart en lewe begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

Mag elkeen van ons wat deel het aan die verlossende liefde en genade van Jesus Christus toeneem in begrip, fyn aanvoeling en onderskeiding in die werklik saakmakende dinge in die lewe. Met die wederkoms van Jesus Christus sal ons dan onberispelik en sonder blaam vir altyd in die regte verhouding voor God kan staan om Hom ewig te loof en te eer.

Laai af

JY WORD GEWEEG

Vandag is daar baie keer en op vele terreine groot druk op mense. Dit kan gebeur dat jy by die werk geweeg word en te lig bevind word. Jou werkstempo en -standaard kan byvoorbeeld nie voldoende wees na die mening van jou hoofde nie. Wanneer dit by bevordering kom, word jy weer geweeg en te lig bevind, want jy is dan weer dalk te onervare of oorgekwalifiseerd. In jou verhouding met ander mense, jou familie, gesin, huwelik en vriende kan dit ook gebeur dat jy geweeg word en te lig bevind word. By die skool is jy dalk nie “cool” genoeg om deel te wees van die “cool” groepie nie. Orals is daar “afknouers” wat jou laat voel dat jy net nie goed genoeg is nie.

Tragies genoeg kan jy soms eensaam en uitgestoot voel tussen gelowiges. Jy kan openlik en soms subtiel uitgestoot voel binne ‘n geloofsgemeenskap. Dan kom die onrus en soeke na die “geestelike rus wat elders” dalk op jou wag. Dalk ‘n ander gemeente, dalk ‘n ander kerkverband? Want die smagting om “gehê te wil wees” kan soms oorweldigend wees.

Dit is dan wat die woorde van Galasiërs 1:10 waarde kry. Paulus sê dat hy nie die guns van mense gesoek het nie, maar dat hy hom daarop toegelê het om die guns van God in sy lewe te vind. In die verkondiging van die boodskap van Jesus Christus het Paulus nie altyd die guns en goedkeuring van mense weggedra nie. Vir hom het dit om God gegaan. In alles wat hy gedink en gedoen het, het hy die Here voorop gestel. Daar het hy sy rus en vrede en aanvaarding gevind (Psalm 23). In die woorde van Daniël 5:25 word die Aramese woord “tekél” gebruik. Die woord bestaan eintlik uit twee begrippe: “op die weegskaal geweeg” en “te lig bevind” of “te kort geskiet”.

Wat sê ander mense van jou? Wat dink hulle van jou? Wat glo jy oor jouself? Dit maak egter voor die Here nie saak wat die duiwel, mense, die wêreld of jyself van jou dink en glo nie. In Sefanja 3:17 staan daar: Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou.

Met die lyde en sterwe van Jesus Christus aan die kruis het Jesus voor sy sterwe gesê: “tetelestaai” – dit beteken: dit is volbring, dit is genoegsaam. Jesus Christus het gekom om jou weer in ‘n herstelde verhouding met die Vader te bring. Dit is die saakmakende saak. Nie wat ander mense, jou werk, die duiwel, jyself of die ongelowiges oor jou dink nie, maar wie ek in Jesus Christus voor die Vader is.

Mag jy in die vrede en vreugde leef dat God jou deur Jesus Christus geweeg het en reg bevind het. Mag dit wat die Here in sy Woord deur sy Gees vir jou sê genoeg-saam wees: God is stil tevrede in en deur Jesus Christus met jou.

Ds Paul