Vir 'n kaart, kliek hier.  Ons saai ook uit op die Internet! Kliek hier om in te luister.   Kry die nuutste kommunikaatjie.

Kennisgewing

Lees gerus die jongste Nuusbrief van Botshelo Trust in Botswana/ Hesiba in Mosambiek en Etienne Vercueil hier

Ons gee om vir Mekaar

Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

  • Elsie Kruger gaan Maandag in vir ’n prosedure (C09 082 826 2752)
  • Conrad Stoltz het trombose in die been en is besig met behandeling (A14 082 447 8198)
  • Johan Pretorius het weer ‘n tweede rugoperasie ondergaan (B21 082 444 3740)
  • Chris Briel is in siekeboeg van Proteas Aftreeoord (B07 082 824 6442)
  • Riana Carstens is in Groenkloof vir behandeling (C04 082 633 3522)
  • Fanus Steinberg is in Zuid Afrikaans na kanker by hom gediagnoseer is.

“Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm Hom oor ons.” Ps+. 116:5

Geluk

  • Reinardt en Lilian Krüger met die doop van Christiaan Ernst.
  • Marius de Beer en Valerie Kleynhans met Belydenis aflegging, waarna Marius gedoop sal word.

Vergaderings

1 Junie—Kerkraadsvergadering 19:00

Diensbeurte

Ouderlinge: Hennie vd Walt, Jan Reesink (Alethea)
Diaken: Vakant

Katkisasie

Vandag (28 Mei): Les 13; Sb 16-1:1
Volgende week: Les 14; Ps 100:1