Waar kom jou geloof vandaan?

Skriflesing: Handelinge 8:26-40
Teksvers: Handelinge 8:35-37
HK Sondag 25

Deur geloof alleen word ons gered. Dit is een van die solismes van die reformasie, Sola Fide. Die vraag is egter waar kom geloof vandaan? Wat veroorsaak dat mense glo? In hierdie merkwaardige verhaal van Filippus wat gelei word deur die Heilige Gees, sien ons die wyse waarop God Homself aan mense in besonder bekend maak deur sy Woord, en hoe die Heilige Gees deur die Woord werk.

Ons staan vervolgens stil by die gedagtes

  1. die Werkmeester,
  2. die Werkmiddel, en
  3. die Werkwyse

Laat jou opbou in die allerheiligste geloof en bid in die Heilige Gees!

Skriflesing: Judas
Teksvers: Judas vers 20-23

Die aanslag van die drie doodsvyande sal nooit ophou solank ons in hierdie lewe in die geloof bly vashou nie. Maar terselfde tyd moet ‘n mens nie net probeer oorleef nie, jy moet leef! Ten spyte van die aanslae en die verval en teenstand, moet jy opgebou word in die allerheiligste geloof en biddend bly in die Heilige Gees.

Hierdie brief van Judas kan ons ook ‘n opwekking noem vir die geloofstryd. En as ons dit so beskou, is hierdie brief ook aan u en my gerig, rakende ons gemeenskaplike geloof en saligheid in Jesus Christus waarvoor ons moet stry.

Nuus

(Last updated on Junie 27th, 2022)

Eredienste

09:00 en 18:00 eredienste word hier uitgesaai in beeld en hier uitgesaai in klank.  
11:00 Alethea Outreach service can be followed here .

Ons gee om vir mekaar:

Faan Schutte sterk aan na ʼn operasie (A12—082 563 4487). 

“…die Here sal my onder sy sorg neem.” Ps 27:10

Kommunikaatjie

Lees dit hier

Katkisasie

Lees meer hieroor in die kommunikaatjie.

Navrae: Pieter van der Dussen 082 416 7188 / vddussenpieter@gmail.com

Kollektes

…kan nog steeds afgedra word d.m.v EFT (bankbesonderhede in ‘n kommunikaatjie) of met Zapper:

Vir Barmhartigheid:

Kerkkas (of soos aangekondig):

Skep Hoop fonds:

Vir meer aangaande Suid-Afrika se pogings om COVID-19 te bekamp, gaan na https://sacoronavirus.co.za/