Nuus

Diensbeurte:

Ouderlinge: Herman Prinsloo  Alethea: Pieter Wolmarans
Diaken: Juan Nagel

KATKISASIE:
Eers weer volgende jaar

Lief en Leed:

  • Kas vd Walt sterk aan na ʼn pasaangeer-operasie te Unitas hosp (C3—664 8284)
  • Louisa vd Walt sterk aan na ʼn breukoperasie te Unitas hosp (C12—825760692).
  • Letitia Jonker sukkel met haar gesondheid na ʼn operasie (A10—073 143 8967).
  • Meelewing word betuig met Ester vd Schyff en familie na die afsterwe van haar eggenoot Gerhard gedu-rende die week

Vergaderings:

Geen

Lees die kommunikaatjie vir nog nuus.
Luister na die eredienste hier.

Die opgestane Christus maak geslote deure oop!

Skriflesing: Joh 20:11-31; 2 Kor 2:12-17
Teksvers: Joh 20:19, 26; 2 Kor 2:12,14

Geslote deure is nie ondeurdringbaar nie! Daar bestaan geen geslote deure vir God se genade in Jesus Christus nie, ook nie vir ‘n Evangelie wat op pad is om die wêreld te oorweldig nie! Geslote deure? Watter kan daar wees? Heidenwêreld?
Op die bestemde tyd het Jesus onder hulle kom staan, terwyl die deure nog gesluit was. Die Evangelie groei op ruïnes …
Paulus in II Kor 2 preek oor die Geopende deur vir die Evangelie! Hy getuig oor ‘n oop deur vir die Evangelie op die plek.
Die Evangelie word vandag nog verkondig in omtrent 2000 tale, op onmoontlike plekke. Die Evangelie van troos en hoop weerklink!
“So lief het God die wêreld gehad … “

Laai af

Eksamentyd

Skriflesing: 2 Korintiërs 13
Teksvers: 2 Korintiërs 13:5-7

In 2 Korintiërs 13:5-7 roep Paulus onder leiding van die Heilige Gees die gelowiges van die gemeente in Korinte op om hulleself te toets en te ondersoek. Hierdie toets is ‘n geestelike toets of eksamen wat hulle nodig het om te doen. Daar is in hierdie toets twee vrae wat aan hulle gevra word: Die eerste is: Is jy werklik nog vas in jou geloof? Die tweede is: Leef jy werklik in en deur Jesus Christus?
Dit is nie altyd lekker om ondervra te word of om ‘n eksamen af te lê nie. Hierdie twee vrae is egter so belangrik vir nou en vir jou ewigheidsbestemming.
Mag die Heilige Gees jou lei om hierdie vrae eerlik te antwoord. Dit is van die mees deurslaggewende toetse of eksamens wat jy in jou lewe kan aflê.

Laai af

Wat dink jy van jouself?

Skriflesing: Jesaja 52
Teksvers: Jesaja 52:3

Kyk ons na die dinge wat in ons land en wêreld en lewe gebeur, dan kan ons onsself vergelyk met die Israeliete in ballingskap. Mens kan immers in jou eie familie of in eie land so gemarginaliseer word dat dit jou selfbeeld totaal aanraak en afkraak. Hoeveel is ons vandag rêrig werd vir die regering? Wat dink die mense van my? En as jy een keer of meermale misluk en/of verbrou het… dan vervolg jou eie gewete jou en plaas jy jouself in ‘n soortgelyke posisie as die Israeliete… in Ba-belse ballingskap!
Hoe kom jy daaruit? Wat dink jy van jouself? Of wat dink die Here van jou?
Kyk na die tekens van die Nagmaal en herbesin oor jou selfbeeld!!

Laai af

HERE, in ons nood kan ons maar net vashou aan u troue verbondsbelofte

Skriflesing: Daniël 9
Teksvers: Daniël 9:19

In Daniël 9 word die worsteling deur Daniël vir sy eie sonde en vir die sonde van die volk Israel biddend voor die Here gestel. Daniël beroep hom op die belofte van die trroue HERE van die verbond. Net die HERE kan uitkoms gee en redding en troos.
Terwyl hy nog so bid, het die engel Gabriël aan hom verskyn en die visioen van die 70 jaar ballingskap kom verduidelik.
Net die HERE kan uitkoms gee in ons lewe en in ons land. Net Hy is ons rots en ons anker en toevlug.

Laai af