Vir 'n kaart, kliek hier.  Ons saai ook uit op die Internet! Kliek hier om in te luister.   Kry die nuutste kommunikaatjie.

Ons gee om vir Mekaar

Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

  • Philip van Rooyen sterk aan in Moot Hospitaal (A15—651 3878).

“Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm Hom oor ons.” Ps+. 116:5

Meelewing

  • Mauritz, Ida en familie na die afsterwe en begrafnis van Mauritz se pa Abri vd Walt gedurende die week.
  • Frances Dreyer met die afsterwe van haar skoondogter gedurende die week.
  • Lina van Wyk (oud lidmaat) is oorlede en begrafnis is Maandag om 10:30 vanuit ons kerk.

Mag die Here u troos in die dae wat kom.