Vir 'n kaart, kliek hier.  Ons saai ook uit op die Internet! Kliek hier om in te luister.   Kry die nuutste kommunikaatjie.

Ons gee om vir Mekaar

Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

  • (Geen berig is ontvang van iemand in die hospitaal of tuis siek nie)

“Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm Hom oor ons.” Ps+. 116:5

Geluk

  • Hannes en Michelle van den Berg met die doop van Sofie van den Berg vanoggend.
  • Andre Beumer wat op 1 April in die huwelik tree met Shane Visser

Katkisasie

Vandag (26 Maart): Les 9; Sb 10:1
Volgende week: Geen

Diensbeurte

Ouderlinge: Pieter Wolmarans (Alethea)
Diaken: Hannes Jansen v Vuuren