Vir 'n kaart, kliek hier.  Ons saai ook uit op die Internet! Kliek hier om in te luister.   Kry die nuutste kommunikaatjie.

Ons gee om vir Mekaar

Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

  • Hettie van Schalkwyk sterk aan te Unitas Hospitaal na ʼn operasie (A14—654 0315).
  • Terblanche Kruger sterk aan na ‘n besoek aan die hospitaal (A2—082 498 7966).
  • André Celliers gaan Dinsdag in vir ‘n breukoperasie te Unitas Hospitaal (A14—660-0952).
  • Amanda Brink sterk aan na ‘n rugoperasie te 1 Mil Hosp (A15—651 4004).

“Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm Hom oor ons.” Ps+. 116:5

Geluk

  • Danie en Ané van der Walt het ‘n dogter Hesti Catrien ryker geword. Sy is prematuur gebore en gaan nog ʼn rukkie in die hospitaal vertoef.
  • Niel Erasmus met 21 jaar diens as diaken te GK Centurion.

Meelewing
Meelewing word betoon met Hennie en Talita vd Walt na die afsterwe van Talita se pa gedurende die
week.

Vergaderings

18 Okt—Kommissie: Evangelisasie 19:00
19 Okt—Jaarbeplanningsvergadering 18:00 (Alle Kommissie-voorsitters)

Diensbeurte

Ouderling: Bauke Dijkstra
Diaken: Petra Swanepoel

Katkisasie

Vandag (16 Oktober): Les 25 Sb 10-2:1
Volgende week: Les 26 Sb 16-1:1