Vir 'n kaart, kliek hier.  Ons saai ook uit op die Internet! Kliek hier om in te luister.   Kry die nuutste kommunikaatjie.

Ons gee om vir Mekaar

Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

  • Harrie Malan se gesondheid is nie na wense hy sterk nog aan in Unitas Hosp (B13—653 5095).
  • Ben Vorster se gesondheid is nie na wense (B21—082 336 5987).
  • Julius Schmidt het ʼn groot operasie ondergaan (B20—082 853 6962).

“Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm Hom oor ons.” Ps+. 116:5

Geluk

Geluk aan alle nuwe leiers (hoër- en laerskole) vir 2016 wat sopas aangewys is.

Vergaderings

31 Aug—Ouderling Blok Vergadering 18:00
1 Sept—Diakonie Blok Vergadering 18:30


Aksies
28 Aug—Gemeentevergadering (voor oggenddiens)
30 Aug—Bybelskool 19:00
3 Sept—Olyfbosskerm

Katkisasie

Vandag (28 Augustus): Hersiening Les 10—20 Sb 9-4:1
Volgende week: Les 21 Sb 9-4:1

Diensbeurte

Ouderling: Johan Raubenheimer
Diaken: Martin van Rooyen