Nuus

Diensbeurte:

Ouderlinge: Hendrik Peens  Alethea: Leon Venter
Diaken: Pieter Pretorius

KATKISASIE:
Vandag: Les 9; Sb 16-1:1
Volgende weekGeen

Siekes:

  • Ds Gerrit se rugoperasie is uitgestel, tot verdere kennisgewing, weens die siekte van sy ortopeed.
  • Voorbidding word gevra vir Morne Sevenster wat baie siek is in die hospitaal (C4—073 571 5513).

Vergaderings:

23 Apr—Klassis Pretoria Suid-Wes 19:00

Lees die kommunikaatjie (of by die deure) vir nog nuus.

Luister na die eredienste hier.

Kyk na direkte video uitsendings hier!

God sal jou nooit in die steek laat

Skriflesing: Psalm 146:1-10
Teksvers: Psalm 146:6c

Die laaste vyf Psalms is die afsluiting van die Psalms en almal begin met Halleluja wat beteken “Prys die Here!” In hierdie Psalm word die gelowige opgeroep om op God alleen te vertrou. Ons moet nie op mense, op magtiges, op prinse vertrou nie. So kan ons vandag so maklik moedeloos raak omdat mense, sisteme, jou in die steek laat. Jy weet nie meer wie moet jy vertrou nie. Wie praat die waarheid? Wie is opreg? Wie bedoel opreg wat hy sê?
1. Vertrou altyd op God.
2. Vertrou nie op mense.
3. Vertrou op God wat ewig regverdig regeer.

Laai af

God het ons met Homself versoen deur die versoeningswerk van Jesus Christus

Skriflesing: 2 Kor 5:11-21
Teksvers: 2 Kor 5:18-21

Wat beteken versoening? Versoening is om verhoudinge te herstel wat verbreek is. Dit is om weer die vrede te herstel. Dit is om weer die gebroke verhouding tussen God en mens te herstel deur die soendood van Jesus Christus.
1 Hoekom is versoening nodig?
2 Wie het ons versoening bewerk?
3 Wat is die gevolg van ons versoening?

Laai af

Preke

Kies een van die kategorieë of sleutelwoorde aan die kant van hierdie bladsy om meer te sien…

Ons hoef nie moedeloos te word nie agv Jesus se opstanding

Skriflesing: 2 Kor 4:1-18
Teksverse: 2 Kor 4:14,15

Die kerngedagte by die prediking is:
Ons hoef nie moedeloos te word nie agv Jesus se opstanding.

Ons gaan nie drie sake kyk:

1. Ons is nie moedeloos nie, want Jesus het opgestaan.
2. Ons is nie moedeloos nie, want ons het saam met Jesus opgestaan.
3. Ons het in Jesus Christus ’n onmeetbare skat wat niemand kan wegneem nie.

Laai af